gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

10. ročník soutěžní Ekokonference

Termín konání akce: 2.12.2019

V pondělí 2. 12. 2019 proběhl na naší škole již desátý ročník soutěžní Ekokonference. Tématem letošního ročníku byly Vodní biotopy a mokřady jako významné prvky naší krajiny.

Do poroty letošního ročníku přijal pozvání vedoucí ČSOP pan RNDr. Jan Mayer, za odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje v porotě zasedla paní Ing. Michaela Bendová, Ph.D., za Zoo Ostrava přijaly pozvání paní Mgr. Dana Škorňáková a paní Mgr. Veronika Máchová.

Úkolem žáků bylo ve 2 – 3 členných družstvech vypracovat a předvést prezentaci na dané téma. Porota hodnotila samotné provedení práce, projev a prezentování příspěvku a především vlastní přínos - tedy zkušenosti, nápady a způsoby řešení ochrany vodních biotopů a mokřadů.

Mnozí si poprvé vyzkoušeli vysvětlit a obhájit své práce veřejně před porotou a týmy z jiných škol. Přesto se všichni zhostili nelehkého úkolu výborně, a proto bylo velmi obtížné vybrat vítěze a odměnit cenami tři nejlepší družstva.

Na prvním místě se umístil tým ze ZŠ Ivana Sekaniny s prací na téma Ekosystém Plesenského potoka. Druhé místo obsadil tým ze ZŠ Hlučín – Rovniny s prací na téma Nejmenší organismy a jejich životní prostředí a na třetím místě se umístil tým Gymnázia Olgy Havlové s prací na téma Mokřad v Turkově.

Žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, odcházeli obohaceni nejen o nové zkušenosti, ale také o hodnotné knižní ceny. Všechny zúčastněné týmy získaly kromě nových zážitků také čestné uznání za účast v desátém ročníku soutěžní Ekokonference.

Děkujeme porotcům a všem zúčastněným a již se těšíme na následující ročník!

za PK biologie Mgr. Martin Fluksa
 

  • Publikováno: 6.12.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba