gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

42. ročník Středoškolské odborné činnosti

Letošní 42. ročník SOČ byl stejně jako většina soutěží poznamenán koronavirovou krizí. V jednu chvíli hrozilo, že i tato prestižní středoškolská soutěž bude pro letošní rok zrušena, nicméně se našla skupina nadšenců, která přišla s heslem „Sočka jede dál“. Vznikla tak varianta soutěže, kdy se vše odehrávalo prostřednictvím digitálních technologií. Nejprve bylo třeba začít znovu spustit školní kola. Soutěžící museli nahrát své práce do systému SOČ, ale nově byla zavedena podmínka pro autory připravit a k práci SOČ připojit prezentační video. Školní kolo se odehrálo 22. 4. 2020. I přes náročnější přihlašovací podmínky se do soutěže zapojily 3 dvojice a 5 jednotlivců.

Vítězové školního kola:

V soutěžním oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času se na prvním místě umístila Magdaléna Zajícová ze septimy A se svou prací Lidé a sny. Druhé místo obsadila Markéta Prauzková ze septimy B s prací Tlak genderových stereotypů na děti.

V oboru ochrana a tvorba životního prostředí vybojoval první místo Vladan Vítek ze septimy B s prací Stanovení koncentrace iontů vybraných kovů ve vybraných tocích v Ostravě. Na druhém místě se umístila dvojice Pavel Pískovský a Jan Michálek z oktávy A se svou prací Využití větrných elektráren na území ČR.

Dvojice Ondřej Ježowicz a Max Mrštík ze 4. C a septimy B zvítězila s prací Syntéza nových derivátů dihydropteridinonu s potenciální biologickou aktivitou v oboru chemie.

Hana Szlachtová z oktávy B obsadila v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory první místo s prací Prezidentské volby a mediální gramotnost.

V soutěžním oboru fyzika se na prvním místě umístila dvojice Petra Plonková a Jana Zavadilová z oktávy A s prací Studium magnetických vlastností materiál CoSiB.

V oboru historie bylo uděleno první místo Haně Bakové ze septimy A za práci Arcivévoda Karel Ludvík aneb z Toskánska přes Aspernské bojiště do Těšínska.

Okresní kolo se v našem kraji výjimečně nekonalo, soutěžící ze školního kola postoupili rovnou do kola krajského, které se konalo 7. května 2020. Také v něm soutěžící obhajovali své práce prostřednictvím natočených videí a pomocí diskusního online fóra SOČ, na kterém odpovídali na dotazy členů jednotlivých komisí.


Výsledky krajského kola:

2. místo v oboru ochrana a tvorba životního prostředí – Vladan Vítek ze septimy B
2. místo v oboru chemie – Ondřej Ježowicz a Max Mrštík ze 4. C a septimy B
2. místo v oboru fyzika – Petra Plonková a Jana Zavadilová z oktávy A
3. místo v oboru ochrana a tvorba životního prostředí – Jan Michálek a Pavel Pískovský z oktávy A
4. místo v oboru historie – Hana Baková ze septimy A
11. místo v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – Magdaléna Zajícová ze septimy A
12. místo v oboru pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času – Markéta Prauzková ze septimy B

Do licitace pro celostátní kolo SOČ postoupila z druhého místa práce Vladana Vítka v oboru ochrana a tvorba životního prostředí. Vladan se nakonec se svou prací probojoval do celostátního kola, které proběhlo 13. - 14. 6. 2020, a v něm obsadil konečné 10. místo.

Všem soutěžícím gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy!

Kateřina Trojek

 

  • Publikováno: 30.6.2020

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba