gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

7. ROČNÍK KRAJSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE S NAŠÍ ÚČASTÍ

Termín konání akce: 24.3.2015

Ve dnech 24. a 25. března prezentovali žáci naší školy na krajské konferenci své badatelské práce věnující se životnímu prostředí a trvale udržitelnému rozvoji. Svými netradičními tématy, odbornou úrovní zpracování a vlastním přínosem zaujali nejen porotce, ale také další účastníky konference.

Dne 24. března reprezentovala naší školu na žákovské konferenci na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského a Gymnáziu Janka Marschalková a Pavla Marschalková z kvarty A se svou badatelskou prací "Chráněné a ohrožené druhy Ostravska". Se svou studií se umístily na krásném 3. místě. Nutno podotknout, že porotou byla vyzdvihnuta vysoká úroveň zpracovaného tématu.

Ve středu 25. března se v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje konala žákovská konference pro střední školy, kde představily svou odbornou práci „Hodnocení ekotoxicity kontaminant vodního prostředí aneb Víme, jak hospodaříme s vodou?“ studentky septimy A Jana Michalcová a Michaela Provazová. Se svou prací na téma „Pyrolýza – moderní způsob zpracování odpadu“ zaujali porotce studenti sexty A Vojtěch Ovčačík a Tomáš Twardzik. Práce studentek byla zařazena mezi nejlepší z celé konference, a tudíž i odměněna knižními poukázkami a věcnými cenami.

Účastníci byli oceněni pamětním listem a odcházeli obohaceni o cenné zkušenosti a pocit, že věnovat se problematice životního prostředí má smysl.

Mgr. Martin Fluksa
 

  • Publikováno: 8.4.2015

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba