gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

9. ročník soutěžní Ekokonference

Termín konání akce: 3.12.2018

V pondělí 3. 12. proběhl na naší škole 9. ročník soutěžní Ekokonference pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Letošní téma bylo věnováno Mimořádně významným stromům a stromořadím jako důležitým prvkům naší historie a krajiny.

Do poroty letošního ročníku přijaly pozvání za Zoo Ostrava paní Mgr. Dana Škorňáková a paní Mgr. Michaela Ryszková, za Český svaz ochránců přírody v porotě zasedl pan RnDr. Jan Mayer, za záchrannou stanici v Bartošovicích a Zoo Ostrava přijal pozvání uznávaný ornitolog pan Ing. Otakar Závalský a za základní školu Ivana Sekaniny paní Mgr. Hana Brázdilová.

Porota hodnotila samotné provedení práce, mluvený projev, způsob prezentování příspěvku a především vlastní přínos. Žáci se ve svých příspěvcích věnovali dřevinám rostoucím mimo les a to nejen z pohledu biologické rozmanitosti, ale také historického významu. Zaměřili se také na problematiku ochrany, kácení a popularizaci památných stromů a alejí.

Mnozí si poprvé v životě vyzkoušeli vysvětlit a obhájit své práce veřejně před porotou. Všichni se úkolu zhostili výborně, a proto bylo velmi obtížné vybrat vítěze a odměnit cenami tři nejlepší družstva.

První místo obsadil tým ze ZŠ Hlučín - Rovniny s prací Znáte mě?. Na druhém místě se umístila ZŠ Waldorfská s prací Říďův platan. Třetí místo obsadil tým ze ZŠ Ivana Sekaniny s prací Lípa velkolistá.

Všichni soutěžící získali cenné zkušenosti, obecenstvo nové informace a porota byla příjemně překvapena vysokou úrovní prací i jejich předvedením.

Martin Fluksa a Ivo Strachotta
 

  • Publikováno: 8.12.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba