gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

A ještě k rekonstrukci WC...

Poslední den loňského školního roku jsem procházela vestibulem školy kolem hloučku úsměvem zářících studentů. „Konečně konec“ ozývalo se od dveří. V tu chvíli mi hlavou proběhlo úplně něco jiného „zítra to začne“. Dlouho očekávaná akce začíná a jmenuje se - REKONSTRUKCE WC. Během měsíců května a června jsme spolu s projektovou kanceláří konzultovali návrhy na vybudování nových toalet, hygienických kabin pro dívky, šaten a sprchovacích koutů. Projektová dokumentace z dob výstavby školy byla neúplná, a tak nám nezbývalo nic jiného, než všechny prostory projít, vyměřit každý výklenek a pustit se do práce. Projekční kancelář ATRIS, s. r. o. odvedla během velmi krátké doby dobrou práci. Dokumentace byla vyhotovena, stavební ohláška na obci vyřízena a výběrovému řízení na zhotovitele nic nebránilo v cestě. Těsně před koncem školního roku bylo vše připraveno a mohlo se začít se samotnou realizací stavby.

Bourací práce, odstraňování starých zařizovacích předmětů, navážení stavebního materiálu, odvážení suti, všude kolem stavební technika, oblaka prachu a spousta řemeslníků. Takové byly prázdniny na naší škole. Po čtrnácti dnech nás zaskočila havárie studené vody na ředitelském paviloně a už se nekopalo jen uvnitř budovy, ale i venku. Práce nad plán nebyly nakonec tak finančně zdrcující, ale jakoby bonus za naši radost nám vodníci (vodařská firma) odpojili vodu a zprovoznili jediné funkční WC v suterénu školní kuchyně. V té době jsem ocenila fakt, že mít zaměstnavatele v blízkosti svého bydliště je občas velmi výhodné.

Souběžně s těmito pracemi jsme vyhotovovali veškerou dokumentaci nutnou k výběrovému řízení na rekonstrukci teplé a studené vody. Možná jste si během školního roku všimli, že se ve vestibulu školy každou chvíli opravovalo zrezivělé potrubí teplé a studené vody, které nám i v průběhu výběrového řízení ukázalo svou sílu a opět nám vytopilo keramickou dílnu. Opravdu se začalo téměř pět minut po dvanácté, ale práce se povedla a dnes máme potrubí nové, plastové a alespoň ve vestibulu opláštěno sádrokartonovými deskami tak, abychom si nepřipadali jako v rozvodných závodech, ale v příjemném školním prostředí.

Práce spojené s rekonstrukcí toalet pokračovaly ve stejném tempu, jak začaly, ale na začátku jakoby práce běžely nějak rychleji. Prázdniny se nám 30. 7. přepůlily, jen výsledek nebyl stále viditelný a čas, kdy se znovu studenti vrátí do školy, se blížil. Termín ukončení prací a předání celého díla spojený s rekonstrukcí WC byl stanoven do poloviny září, ovšem firma Čekos, která celou akci realizovala, udělala maximum pro to, abychom mohli školní rok zahájit 1. 9. 2010.

Výsledkem této dvouměsíční cesty jsou nově rekonstruované WC ve všech pavilonech školy s nově zřízenými hygienickými kabinami, místnostmi pro paní uklizečky, šatnami, sprchami u tělocvičny a WC v suterénu školní kuchyně. V těchto místnostech se provedly nové rozvody vody, nová kanalizace, nová elektroinstalace, tedy vše to, co nejde na první pohled vidět, a zbytek posuďte sami.

Chtěla bych tímto poděkovat nejen zhotoviteli celého díla p. Česelskému z firmy ČEKOS, vedoucímu stavby panu Ing. Lušovskému, vedoucímu elektročety p. Bočkovi, vedoucímu všech vodníků p. Ing. Friedlovi z firmy VTP Friedel, s. r. o., ale především paní ředitelce, která se zasloužila o to, abychom mohli tuto akci zrealizovat. Mé osobní poděkování patří také našim výtvarnicím Mgr. Lipinové a Mgr.Kornasové, p. Příkopové, všem pracovnicím úklidu a paní Myškové, která ve finále úklidových prací uvolnila většinu svých pracovnic, a ty uklidily vše tak, aby se školní rok mohl zahájit včas.

Pavla Titurusová


 

  • Publikováno: 10.9.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba