gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Adaptační kurz pro studenty (2009)

Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku a prim
 


Pro naše nové studenty začal školní rok a studium vůbec tradičně (letos již po osmé) adaptačním kurzem, tentokrát nově na rekreačním středisku Sluníčko na Ostravici.

Jako obvykle se na kurz přijeli studenti seznámit, něco se o sobě navzájem dozvědět, navázat první přátelství, překonat počáteční ostych, strach z neznámého prostředí, ale i poznat svou třídní učitelku a vůbec si ujasnit představu, jak to vlastně bude ve škole vypadat. Jako obvykle se to soudě podle závěrečného hodnocení samotných studentů podařilo.

Kromě připravených sociálně interakčních her jsme do programu zahrnuli aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů, besedu o efektivní přípravě do školy, turistický výlet (v případě 1. ročníku přímo na Lysou horu), výrobu společného obrazu, který jako symbol nového začátku a kolektivního úsilí bude krášlit školní třídu, a mnoho dalších aktivit, takže třídenní program doslova praskal ve švech.

Na realizaci adaptačního kurzu se podílela výchovná poradkyně Jana Huvarová, preventistka sociálně patologických jevů Jarmila Kučerová, třídní učitelky jednotlivých tříd a bývalí studenti v roli asistentů. Nemalý dík patří Moravskoslezskému kraji, který svým finančním příspěvkem realizaci kurzu podpořil.

Školní rok už se naplno rozeběhl a naši noví již adaptovaní studenti jsou do jeho běhu plně vtaženi a musí se vypořádat se spoustou nových úkolů a situací. Popřejme jim mnoho úspěchů!
 

Jana Huvarová
 

  • Publikováno: 16.9.2009

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba