gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Adaptační kurz pro studenty prim a 1. ročníku

Termín konání akce: 3.9.2012 - 5.9.2012

Na začátku školního roku proběhl pro naše nově přijaté studenty každoroční adaptační kurz. Letos si naši studenti prim i prvního ročníku prožili tři dny plné her a aktivit v horském hotelu Čeladenka na Čeladné.

Během těch několika dnů nasbírali studenti nepřeberné množství zážitků a prožili mnoho společného - spoustu her, krátký turistický výlet na Ostravici, společně namalovali obraz, který bude krášlit jejich třídy, dozvěděli se ledacos nového o svých spolužácích a mnohdy i sami o sobě a poznali své třídní učitele. Vedle zábavy je ale čekala i práce, kterou by museli zvládnout ve školních lavicích. Seznámili se s klasifikačním a školním řádem, povinnostmi a právy studentů, organizací školního roku i s tím, jak efektivně studovat a jak se co nejlépe vyrovnat s úkoly, které na ně v nové škole čekají.

K příjemné a přátelské atmosféře přispělo i počasí, které nám letos přálo. Adaptační kurz tak beze zbytku splnil svůj základní cíl – na Čeladnou odjížděli jednotlivci, ale zpět do Ostravy se vrátila třída, zárodek budoucího kolektivu, studenti, mezi kterými již vznikla první přátelství.

Děkujeme všem, kteří ke zdárnému průběhu kurzu přispěli, a studentům přejeme šťastné vykročení do studia na nové škole!

Jarmila Kučerová

 

  • Publikováno: 27.9.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba