gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Astronomická olympiáda (prosinec 2012)

Koncem listopadu a počátkem prosince proběhlo školní kolo Astronomické olympiády. Studenti řešili test obsahující testové i praktické (výpočetní) úlohy. V kategoriích AB a CD pro studenty středních škol bylo nutno pro postup do krajského kola získat alespoň 10 bodů. V kategoriích EF a GH pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií postupují žáci, kteří získali alespoň 15 bodů.

Krajské kolo kategorie AB začalo 15. 11. 2012 a jeho zadání najdete na webu na adrese http://olympiada.astro.cz/.

Krajské kolo ostatních kategorií začíná 7. 1. 2012 a bude rovněž zveřejněno na http://olympiada.astro.cz/, kde najdete i správné řešení školního kola.

Seznam a pořadí studentů postupujících do krajského kola kategorie AB (septimy, oktávy, 3. A, 4.A), kategorie CD (kvinty, sexty, 1. A, 2.A), kategorie EF (tercie, kvarty) a kategorie GH (primy, sekundy) najdete zde.

  • Publikováno: 14.12.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba