gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Badatelské úlohy na PřF OU

Termín konání akce: 25.9.2020

V pátek 25. 9. 2020 se žáci 6.A vydali se svými vyučujícími na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, aby v rámci spolupráce Gymnázia Olgy Havlové a Ostravské univerzity provedli ověření badatelských úloh, které p. Šamaj a p. Birke vytvořili.

Žáci byli po příchodu na PřF OU seznámeni s vytvořenými úlohami, následně byli rozděleni na dvě skupiny (fyzikální a biologicko-chemickou) a společně se studenty učitelských oborů se pustili do řešení úloh.

Veškeré měření proběhlo úspěšně a žáci si po celém dni odnesli i zkušenosti s měřením v laboratořích vysoké školy.

Učitelé Gymnázia Olgy Havlové spolupracují s Ostravskou univerzitou na řešení projektu Interreg - IBSE jako nástroj pro získání způsobilostí a postojů žáků a učitelů k technickému a přírodovědnému vzdělávání s ohledem na požadavky trhu práce. Projekt se zaměřuje na využití badatelsky orientované výuky a přípravu metodických materiálů.

Mgr. Jiří Šamaj

  • Publikováno: 8.10.2020

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba