gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Beseda „Energie – budoucnost lidstva“ (říjen 2019)

Termín konání akce: 8.10.2019

V úterý 8. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila beseda s názvem Energie - budoucnost lidstva, kterou dlouhodobě pořádá skupina ČEZ a přednášejí na ní odborníci z praxe a pedagogové vysokých škol. Beseda byla určena studentům 3. ročníku vyššího gymnázia a týkala se - jak již název napovídá - energie a energetiky obecně. Studentům bylo toto téma představeno interaktivní formou, důraz byl kladen především na jeho globální pojetí a uvědomění si problémů s ním úzce spojených.

„Přednáška se mi líbila, především názorné ukázky předmětů z praxe, například dozimetr, pomocí kterého nám ukazovali reaktivitu, která je všude kolem nás. Dále se mi líbila ukázka obleku používaného v jaderné elektrárně. Dokonce jsme dostali možnost zasoutěžit si, cílem soutěže bylo vyfotit fotografii a umístit ji na sociální sítě. Výhrou byl dárkový koš, a hlavní výhra celkové soutěže je exkurze jaderné elektrárny a letecký přelet nad ní.“

T.F., studentka 7. A

Během prezentace byly představeny hlavní zdroje světové energie, její využití, důraz byl hlavně kladen na globální pojetí problémů úzce spojených s výrobou energie či získávání surovin pro její tvorbu. Studenti se mohli také dozvědět, jaká je náplň práce energetika či pedagoga pohybujícího se v tomto oboru.

Přednáška byla velice užitečná, přinesla nové poznatky a jiné úhly pohledu na tuto problematiku.

Magdaléna Ostrárková, 7. A
 

  • Publikováno: 18.10.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba