gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Biologická olympiáda - školní kolo (kategorie C a D)

Dne 3. 2. 2011 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo 35. ročníku biologické olympiády kategorie C a D. Určeno bylo pro studenty prim až kvart. Celkem se zúčastnilo 38 studentů. Téma letošní olympiády znělo „Povrchní olympiáda“. Toto téma v sobě zahrnovalo povrch buňky a rostlinného i živočišného těla. Olympiáda měla 3 části: test na dané téma, poznávání rostlin a živočichů a praktický úkol.

Mezi první tři nejúspěšnější řešitele kategorie D, tj. studentů prim a sekund, patřili Biroščáková Jana, Foltín Lukáš a Ptáčník Daniel. V kategorii C, tj. studentů tercií a kvart, byli nejlepší Lhoťanová Zuzana, Birkeová Petra a Deingruber Tomáš. Tito studenti postupují do okresního kola biologické olympiády. Přejeme jim mnoho úspěchů a všem blahopřejeme.

  • Publikováno: 14.2.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba