gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Blíží se vyvrcholení oslav 80. výročí narození Olgy Havlové!

Termín konání akce: 15.6.2013 - 31.10.2013

Gymnázium Olgy Havlové se svými aktivitami na poli popularizace moderních dějin a tematiky lidských práv snaží důstojně rozvíjet odkaz Olgy Havlové jako výjimečné osobnosti naší moderní historie. U příležitosti 80. výročí jejího narození jsme proto zorganizovali několik akcí, které mají Olgu Havlovou připomenout mladým lidem i široké veřejnosti. Součástí oslav byla účast našeho studentského divadla na dni věnovaném Olze Havlové na pražském hudebním festivalu United Islands 21. června 2013, esejistická soutěž pro studenty, životopisná výstava v české i anglické jazykové verzi a vyvrcholením bude blížící se nadační Den Olgy Havlové na půdě naší školy 3. října 2013.

Naše Gymnázium vyhlásilo ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové literární soutěž o nejlepší esej inspirovanou citátem Olgy Havlové. Byla určena středoškolským studentům od 15 do 19 let a probíhala od 15. června do 15. září 2013. Podrobné informace a pravidla soutěže ZDE. Ocenění njzdařilejších prací proběhne v průběhu nadačního dne.

U příležitosti 80. výročí narození Olgy Havlové byla rovněž vytvořena ve spolupráci ostravského Gymnázia Olgy Havlové a Občanského sdružení PANT "Výstava Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka". Vše o výstavě, její první instalaci a neformální vernisáži čtěte ZDE

Anglická verze naší výstavy vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a měla premiéru 5. září 2013 na českém velvyslanectví ve Washingtonu v rámci festivalu "Mutual inspirations", který je letos zasvěcen Václavu Havlovi. Porobnosti a fotografie z akce ZDE


Předběžný program nadačního Dne Olgy Havlové
Akce se uskuteční na Gymnáziu Olgy Havlové, pod záštitou hejtmana kraje Miroslava Nováka.
Partneři: Moravskoslezský kraj, Česká spořitelna, Občanské družení PANT, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Knihovna Václava Havla, Cirkus trochu jinak, Antikvariát a galerie Fiducia

Dopolední program v prostorách GOH - určeno pro studenty gymnázia a pozvané hosty

1. Vernisáž výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“ - zástupci GOH, autoři výstavy z PANTu, Bohdan Holomíček a další pozvaní hosté
2. Projekce fotografií Olgy a Václava Havlových z doby normalizace s komentářem - Bohdan Holomíček
3. Vzpomínky na Olgu Havlovou – moderovaná debata přátel z disentu a spolupracovnic z Výboru dobré vůle: Anna Freimannová, Petruška Šustrová, Milena Černá, Monika Granja
4. Projekce dokumentu Olgy Sommerové
5. Prezentace činnosti a cílů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – Milena Černá a Monika Granja
6. Prezentace charitativních organizací působících na Ostravsku – Charita Ostrava, ADRA – dobrovolnické centrum, občanské sdružení Vzájemné soužití (Kumar Vishwanathan), Mobilní hospic Ondrášek, Hospic sv. Lukáše (spravuje ho Charita Ostrava), Stacionář Ostrava – Třebovice, Centrum pro rodinu a sociální práci, Asociace Trigon
7. Představení studentského divadla

 

Odpolední program na školním hřišti - zahradě GOH - učeno pro širokou veřejnost

Začátek ve 14:00 hodin
Vernisáž výstavy „Olga Havlová ve vzpomínkách přátel a fotografiích Bohdana Holomíčka“ - zástupci GOH, autoři výstavy z PANTu, Bohdan Holomíček a další pozvaní hosté


1. Koncerty hudebních skupin – Marow, několik bandů studentských a absolventských (Žlutý sníh, Just Plane)
2. Cirkulum - Cirkus trochu jinak – umělecké sdružení kejklířů, žonglérů, provazochodců, artistů, klaunů a půvabných tanečnic
3. Výstava a dražba uměleckých děl studentů i profesionálních umělců – obrazy, fotografie, keramika
4. Výstava a dražba cenných upomínkových předmětů věnovaných sportovci, kteří akci podpořili
5. Zábavné sportovní disciplíny pro rodiče s dětmi, studenty a veřejnost - velký volejbalový turnaj a turnaj v přehazované
6. Představení studentského divadla

Výtěžek aukce výtvarných artefaktů a dražby upomínkových předmětů známých sportovců bude po dohodě s Výborem dobré vůle poukázán charitativní organizaci z Ostravska.


Zásadní data v životě Olgy Havlové (1933–1996)

- 1933 se Olga Šplíchalová narodila v Praze na Žižkově
- válku prožila v Praze, navštěvovala žižkovský Milíčův dům Přemysla Pittra
- po únoru 1948 odmítla vstoupit do Pionýra i ČSM
- vyučila se v Baťově továrně, kde pracovala od patnácti let
- roku 1953 se v kavárně Slavii seznámila s Václavem Havlem 
- v letech 1961–1969 společně s Havlem působili v Divadle Na Zábradlí
- roku 1964 se provdala za Václava Havla 
- Pražské jaro 1968 bylo násilně potlačeno vpádem „bratrských“ vojsk, začátek normalizace
- Olga je za své postoje a názory vystavována stejně jako Václav politické represi
- v roce 1979 po Havlově uvěznění převzala některé jeho povinnosti
-  podílela se na vydávání samizdatové edice Expedice, za tuto činnost byla obviněna z podvracení republiky
-  roku 1986 iniciovala vydávání časopisu O divadle a byla členkou redakční rady 
- od roku 1987 stála u vydávání samizdatového Originálního videojournalu
- v prosinci 1989 se stal Václav Havel prezidentem Československa a Olga první dámou
- za dramaturgii a produkci Originálního videojournalu získala prémii Českého literárního fondu za rok 1989
- v roce 1990 založila Výbor dobré vůle, jednu z prvních charitativních organizací ve svobodném Československu
- norská nadace Stiftelsen Arets Budeie udělila Olze prestižní cenu „Žena roku 1991“
- roku 1992 byla zaregistrována Nadace Olgy Havlové a od této chvíle je užíván kombinovaný název Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
- v roce 1995 byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se „Ženou roku 1995“ ČR
- za práci pro děti převzala v létě 1995 v Nizozemí cenu „baronka ze Země všech časů"
- od roku 1995 uděluje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Cenu Olgy Havlové
- 27. ledna 1996 Olga Havlová zemřela po dlouhé a těžké nemoci
- v roce 1997 byl Olze propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva in memoriam
 

  • Publikováno: 16.9.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba