gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Den otevřených dveří 2007

Ve čtvrtek 11. 1. 2007 se dveře naší školy obrazně i ve skutečnosti otevřely pro uchazeče o studium, jejich rodiče i další návštěvníky. O prohlídku školy byl jako každoročně velký zájem, naši průvodci z řad současných studentů školy ale poskytli skutečně zasvěcený výklad a odpovídali na všemožně všetečné dotazy všech budoucích studentů. Návštěvníci se mohli seznámit s odbornými učebnami, podívat se, jak se v hodinách pracuje s interaktivní tabulí, z jakých učebnic se naši studenti učí, ale i zhlédnout nový informační film o škole. Další informace potom předaly paní ředitelka a obě její zástupkyně na hromadné schůzce v jídelně.

Zvláštní prohlídku školy měli také čestní hosté – náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Wenigerová a rodiče i pedagogové - členové školské rady. Prošli školou a prohlédli si zejména zbrusu nově vybavenou učebnu francouzštiny. Společně se členy studentské rady potom všichni tito hosté zhlédli premiérovou projekci zcela nového 16 minutového filmu o naší škole, který na tvářích žáků vyvolal potěšený úsměv i hrdost na to, čím vším se může naše škola pyšnit.

Mezi „povinnosti“ našich čestných hostů patřilo i slavnostní přestřižení pásky nového konferenčního centra a jeho uvedení do provozu. Centrum slouží výuce přírodovědných předmětů, zejména fyziky, ale i jako zázemí pro organizaci konferencí, soutěží apod., protože nová učebna je propojena s malou kuchyňkou, studovnou a učebnou IVT v jeden funkční komplex. V současnosti škola disponuje již sedmi učebnami vybavenými multimediální technikou – dataprojektorem a počítačem, z toho tři mají navíc ještě interaktivní tabuli.

Děkujeme všem návštěvníkům za čas, který si na prohlídku školy našli, i všem, kteří svou pomocí přispěli k hladkému průběhu celého dopoledne a podvečera.

Jana Huvarová

 

  • Publikováno: 26.1.2007

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba