gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Den otevřených dveří (prosinec 2009)

První prosincový den probíhal na naší škole ve slavnostní atmosféře – jednak se uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce o studium, jejich rodiče a přátele školy, jednak jsme slavnostně uzavřeli první etapu projektu Aplikace moderních výukových trendů na gymnáziu, který je realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

Slavnostního otevření učeben cizích jazyků a výtvarné výchovy, které jsme zrekonstruovali, nově vybavili školním nábytkem, ale především špičkovou technikou právě z prostředků výše zmíněného projektu, se zúčastnili zástupci zainteresovaných společností, zřizovatele školy a školské rady. Hosty jsme provedli po nových učebnách a ukázali jim, jak lze právě nainstalované vybavení při výuce používat a jak může vypadat moderní výuka v moderní škole.

V rámci Dne otevřených dveří prošlo naší školou množství malých i velkých potenciálních studentů a jejich rodičů. Průvodců z řad studentů se živě se vyptávali na to, co by je u nás na škole čekalo, do jakých aktivit by se mohli zapojit, jaké jazyky by mohli studovat a podobně. Prohlédli si multimediální učebny, seznámili s možnostmi práce na interaktivních tabulích, v chemické laboratoři zhlédli atraktivní pokusy, vyzkoušeli si možnosti moderních mikroskopů v biologické učebně, viděli, jak pracujeme ve sluchátkových jazykových učebnách, v počítačových a dalších odborných učebnách.

Pokud se snad někdo například kvůli chřipkové epidemii nestihl na prosincový Den otevřených dveří dostavit, nemusí ničeho litovat – na 12. ledna 2010 chystáme ještě jeden termín, ve kterém budou pro návštěvníky školy dveře opět otevřené!

Jana Huvarová
 

  • Publikováno: 11.12.2009

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba