gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Druhé setkání biologů gymnázií Moravskoslezského kraje

Na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě se dne 4.2.2010 konalo již druhé setkání pedagogů v rámci projektu „Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání“. Semináře se zúčastnili pedagogové z partnerských gymnázií z celého Moravskoslezského kraje a zástupkyně společnosti „Svět vzdělávání – síť místních center celoživotního vzdělávání“.

Po krátkém úvodu proběhla živá diskuse nad již vytvořenými výukovými materiály, které připravili pedagogové hostujícího gymnázia. Program pokračoval v chemické laboratoři a v učebně biologie, kde učitelé Gymnázia O. Havlové prezentovali kolegům své metodické listy a studenti předvedli hostům vybrané laboratorní práce z biochemie a biologie.

Na závěr se konal workshop a neformální diskuse o tom, jak bude možno začlenit prezentované výukové materiály do výuky na partnerských gymnáziích. Účastníci semináře odjížděli s upokojivým pocitem, že získali kvalitní materiály, které budou sloužit nejen jim, ale i ostatním vyučujícím přírodovědných předmětů na ostatních gymnáziích v kraji i v republice.

Mgr. Ivana Frýdová
 

  • Publikováno: 10.2.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba