gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Dvě společenskovědní exkurze

Termín konání akce: 6.6.2018

Dne 6. června 2018 jsme se v rámci semináře společenských věd zúčastnili dvou exkurzí - do Domova Třebovice a Komunitního centra Liščina.

Naše první cesta vedla do Domova Třebovice, kde jsme se dozvěděli základní, ale i další zajímavé informace o centru pro osoby se zdravotním postižením Toto zařízení poskytuje individuální podporu dospělým lidem s mentálním, ale i fyzickým postižením. Přístup sociálních pracovnic ke klientům je opravdu individuální a nefungují zde klasická pravidla jako v jiných „ústavech“, protože klienti jsou vedeni k tomu, aby nebyli na pracovnících Domova plně závislí. Domov Třebovice patří pod organizaci Čtyřlístek a posláním tohoto zařízení je začlenění klientů do běžného života ve společnosti.

Naše další kroky vedly do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Komunitního centra Liščina. Cílem tohoto centra je poskytnutí informací, bezpečného prostoru pro trávení volného času, pomoci a podpory při překonávání těžkých životních situací. Je určeno dětem a mladistvým ve věku
od 6 do 26 let.

Obě tyto exkurze byly velice přínosné a opět nám rozšířily obzory. V Domově Třebovice jsme byli mile překvapeni zařízením jednotlivých domácností, které byly barevné, prostorné, útulné a člověk úplně zapomněl, že je v centru určeném pro osoby se zdravotním postižením. Prostředí třebovického parku dotváří příjemnou, takřka rodinnou atmosféru a příjemný personál domova dodává onu pomyslnou třešničku na dortu. Komunitní centrum Liščina v nás zanechalo velikou stopu, protože jsme si uvědomili, že převážně romské děti často nemají takové zázemí, jako máme my a toto centrum se jim snaží alespoň něco vynahradit. Velkým přínosem je bezpochyby doučovací kroužek, rukodělný kroužek, amatérský fotbalový klub či skvěle vybavená hudební místnost.

Dle mého názoru exkurze, které jsme zatím měli možnost v rámci semináře navštívit, byly všechny velmi zajímavé a obohacující a ani tyto dvě poslední nebyly výjimkou.

Karolína Lazarová, septima B

  • Publikováno: 19.6.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba