gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Ekostopa školy

Ve školním kole středoškolské odborné činnosti se student sexty B rozhodl určit ekologickou stopu (ekostopu) školy za rok 2012, tedy hodnotu, která udává požadavky lidstva na ekosystém planety. Tato hodnota se udává v globálních hektarech (zn. Gha) a lze z ní vyčíst, kolik hektarů zemského povrchu spotřebuje jeden člověk.

Výpočty se dělily na 9 oddílů: budova školy, fosilní energie, obnovitelná energie, voda, doprava studentů, doprava personálu spotřeba, odpady a školní jídelna. V přiložených grafech můžete vidět nejen, ve kterých oblastech je škola více šetrná k životnímu prostředí a ve kterých méně, ale také dopad této ekostopy na životní prostředí.

Z výpočtů na webu ekostopa.cz vyplývá, že celková ekostopa školy je rovna 750,4 gha. Po přepočtení na jednotlivce pohybujícího se ve školním prostředí vychází hodnota přibližně na 1,19 gha. Podle mezinárodních výpočtů by ekostopa na člověka neměla přesáhnout 1,76 gha, aby lidstvo bylo v rovnováze s přírodním ekosystémem. Přestože se naše škola snaží chovat šetrně k životnímu prostředí, stále má tedy co zlepšovat.

V práci byla také navržena nová potenciální řešení k minimalizaci ekostopy spojené s výpočty, podle kterých by se investice vrátily. Šlo například o instalaci dynam na školní rotopedy, zakoupení nových košů na bioodpad, opětovné zateplení určitých částí budovy nebo mimo jiné zakoupení více energeticky šetrných spotřebičů.

 

Jan Polok
sexta B 

Středoškolská odborná čínnost - Ekostopa školy

  • Publikováno: 2.5.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba