gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Esteticko-literárně-společenskovědní exkurze do Prahy

Termín konání akce: 14.5.2012 - 15.5.2012

Ve dnech 14. a 15. května 2012 se konala letošní exkurze do hlavního města Prahy. Účastnili se jí vybraní studenti sext a druhého ročníku, kteří jsou přihlášení do dvouletého společenskovědního semináře , a to v doprovodu paní profesorky Andrei Cundové a pana profesora Lukáše Bárty.

Odjíždělo se v ranních pondělních hodinách ze svinovského nádraží, vlak na pražské Hlavní nádraží dorazil kolem oběda. Po rychlém ubytování v nedalekém hostelu „Jednota“ jsme vyrazili na plánovanou prohlídku Poslanecké sněmovny na Malé Straně, které předcházela krátká projekce o historii a fungování českého parlamentu. Po prohlídce Thunovského paláce jsme se odebrali do Senátu ve Valdštejnském paláci, kde nás čekal odborný výklad o historii třicetileté války a osobnosti Albrechta z Valdštejna a samozřejmě také o fungování Senátu ČR. Východem z Valdštejnského paláce jsme se dostali do překrásné barokní Valdštejnské zahrady a poté strávili příjemné chvilky ve večerní Praze.
Druhý den byla na programu Národní galerie ve funkcionalistickém Veletržním paláci. Během tříhodinové prohlídky stihli někteří zájemci také oddělenou exkluzivní výstavu Slovanské epopeje Alfonse Muchy, která zde byla čerstvě k vidění. Následoval přesun do Strahovského kláštera, kde jsme měli na výběr mezi návštěvami strahovské knihovny, strahovské obrazárny a výklad o historii kláštera Strahov. Poté nechyběla procházka Prahou, vyzvednutí zavazadel a rychlá chůze na vlak směr Ostrava.
Exkurze měla za účel přiblížit fungování moci zákonodárné v rámci letošního společenskovědního celku politologie. Zároveň měla spojit a prověřit naše znalosti z oblasti literatury a výtvarného umění.
Názorná ukázka jistě všem studentům pomůže v následném studiu společenských věd a potenciálně také při maturitě z tohoto předmětu. Pro nás studenty to byl velmi obohacující zážitek.

Tereza Macurová (sexta B)
 

  • Publikováno: 1.6.2012

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba