gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Budapešti

Termín konání akce: 30.9.2013 - 4.10.2013

Díky spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se šest vybraných studentů našeho gymnázia mohlo zúčastnit historicko-kulturní exkurze do Maďarska. Ta byla realizována v rámci projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace.

Pod vedením paní doktorky Karly Vymětalové a primátora i profesora v jedné osobě pana Zdeňka Jiráska jsme navštívili řadu významných památek, galerií a muzeí. Akce se rovněž účastnilo dalších pět středních škol z různých koutů Slezska a Moravy.

První zastávkou v našem nabitém programu byla Ostřihom, která patří k nejstarším městům země a která byla v minulosti hlavním městem Uher. Zde jsme se podívali do majestátní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Vojtěcha Pražského.

Úterní dopoledne jsme strávili v Aquincu – archeologické pozůstatky římského města a vojenského tábora. Odpoledne nás naši průvodci zavedli do netradiční synagogy, kde jsme vyslechli přednášku o židech a mohli jsme se seznámit s liturgickými a tradičními předměty.

Další den pak patřil nejznámější budapešťské památce – Rybářské baště, ze které byl působivý výhled na oba břehy Dunaje. Zde jsme se podívali do Chrámu sv. Štěpána a navštívili Maďarskou národní galerii s výstavou impresionistů a dekadentů.

Mezi nejoblíbenější akce celého programu patřila komentovaná projížďka lodí po Dunaji, díky níž jsme si mohli znovu prohlédnout námi navštívené památky, ale také se seznámit s budovami, které jsme neměli čas sami prozkoumat. Z lodi jsme se mohli kochat novogotickou budovou Parlamentu, kterou jsme viděli i uvnitř. Součástí prohlídky je i expozice s korunovačními klenoty.

Během zpáteční cesty jsme navštívili Visegrád, který se rozkládá 35 km od Budapešti. Zde jsme se mohli projít po troskách významného hradu, který byl v minulosti místem významných politických jednání.

Závěrem bych chtěla už jen poděkovat organizátorům za velmi povedenou exkurzi!

Lucie Pavelková
 

  • Publikováno: 15.10.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba