gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Dětského centra Domeček

Termín konání akce: 22.1.2018 - 25.1.2018

V pondělí 22. 1. 2018 a ve čtvrtek 25. 1. 2018 se studenti navštěvující společenskovědní seminář ze septim a třetích ročníků zúčastnili exkurze do Dětského centra Domeček v Ostravě – Zábřehu.

Dětské centrum Domeček je nestátní zdravotnické zařízení, které je zřizováno Statutárním městem Ostrava. Naše exkurze začala besedou s paní ředitelkou Mgr. Janou Schikorovou, která nám poskytla nejen základní informace týkající se tohoto centra, ale také rozšířila naše znalosti o náhradní rodinné péči. Dětské centrum Domeček poskytuje komplexní zdravotní, výchovnou a sociální péči dětem ve věku od 0 do 3 let. Součástí centra je i takzvané krizové centrum, které se může stát útočištěm pro děti, jež jsou ve věku od 0 do 18 let a vyžadují okamžitou pomoc. Milým překvapením pro nás byl fakt, že Moravskoslezský kraj čítá největší počet pěstounů na přechodnou dobu v České republice. Díky této skutečnosti centrum Domeček každoročně snižuje své kapacity a v současné době poskytuje 24 lůžek v dětském centrum a 16 lůžek v takzvaném krizovém centru. Také jsme získali informace o mezinárodní adopci, ke které se přistupuje zhruba po roce, kdy se dítě nedaří umístit do náhradní rodinné péče v rámci České republiky. Další milou informací bylo i to, že tento typ osvojení byl zatím ve všech případech úspěšný.

V závěru naší exkurze jsme navštívili takzvanou rodinnou buňku neboli pokoj v dětském centru, kde se zaměstnankyně centra, nazývána teta, stará o tři až čtyři děti. I přesto, že jsme nenavštívili oddělení s handicapovanými dětmi, myslím, že můžu za všechny říct, že konec exkurze byl psychicky náročný, protože jsme si uvědomili, že všichni nemají to štěstí vyrůstat v harmonické rodině a i přesto, že se zaměstnanci Dětského centra Domeček snaží dělat vše pro to, aby se zde děti cítily dobře, sama paní ředitelka přiznává, že rodinu nic nenahradí.

Karolína Lazarová, septima B

  • Publikováno: 5.2.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba