gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Osvětimi a Krakova 2010

Ve dnech 29. a 30. března 2010 se studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili historické exkurze do Osvětimi a Krakova, kterou naše gymnázium pravidelně organizuje v rámci projektu UNESCO „Holocaust – selhání lidskosti“.

Letos jsme hned první den navštívili bývalý nacistický koncentrační tábor v Osvětimi. Studenti za doprovodu průvodce a svého dějepravce navštívili kmenový tábor Osvětim I., seznámili se s historií a fungováním táborového komplexu, prošli jednotlivé expozice a to, co spatřili, jim osvětlilo jednu kapitolu nacistického vyhlazovacího programu a genocidních záměrů v období II. světové války, o nichž se dozvěděli v úvodní historické přednášce v autobuse. Celá skupina se odpoledne přesunula do areálu tábora Osvětim II. v nedaleké Březince, kde studenti procházeli tragickými místy spjatými s transporty, přežíváním vězňů v táboře a masovým vražděním. Závěrečným bodem programu prvního dne byla návštěva františkánského Centra sv. Maxmiliána Kolbeho v nedalekých Harmężach. Otec Kolbe po útěku vězňů nabídl veliteli tábora, že podstoupí smrt v hladomorně za spoluvězně, který měl doma ženu i děti a prosil o život. Velitel nabídku přijal, většinu svého trýznivého věznění se podle výpovědí pamětníků Kolbe modlil a zpíval, 14. srpna 1941 ukončila jeho trápení fenolová injekce. 10. října 1982 jej Jan Pavel II. prohlásil jako mučedníka za svatého. V podzemí Harmężského kostela jsme v doprovodu otce Stanislawa prošli jedinečnou výstavu kreseb a obrazů „Klisze Pamięci. Labirynty“ bývalého osvětimského vězně č. 432 Mariana Kolodzieja. Autor po více než padesáti letech po skončení války provalil hráz svého mlčení a začal v naprosto strhujícím tempu své zážitky z dob věznění přenášet na papír – od roku 1993 do května loňského roku namaloval více než 200 obrazů, které vytvářejí fantaskně tragický labyrint táborové každodennosti, prožitých hrůz a utrpení, autoportrétů, portrétů spoluvězňů, káp i esesmanů. Malíř, který žil a pracoval jako scénograf v Gdaňsku zemřel na sklonku minulého roku ve věku 88 let a je na své výslovné přání pohřben v kostelním podzemí mezi svými obrazy... Z Harmężi náš autobus nabral směr Krakov, kde jsme ve čtvrti Plaszów v „schronisku“ přenocovali.

Druhého dne studenti poznávali královské město Krakov, vedoucí dějepravného semináře je provedl historickým centrem města, od Wawelu, katedrály a zámeckého nádvoří přes Planty na Jagellonskou univerzitu, druhou nejstarší ve střední Evropě, na jejímž starobylém gotickém nádvoří jsme vzpomněli významných absolventů – Koperníka a Jana Pavla II., kolem jehož rezidence v ulici Františkánské jsme také procházeli. Ulicemi starého města jsme pospolitě doputovali až na Velké náměstí (jedno z nejrozlehlejších v Evropě) se Sukienicemi, Mariánským kostelem, radniční věží a kaplí sv. Vojtěcha. Závěrečná etapa krakovského putování tradičně vedla do staré židovské čtvrti Kazimierz, jejíž památky, synagogy, hřbitovy a domky, přečkaly zázrakem dobu nacistické okupace a jsou jednou z nejzachovalejších židovských čtvrtí v Evropě. Po procházce městem se celá naše dějepravná grupa nalodila do autobusu a vyrazila k domovu.

Malá fotogalerie

  • Publikováno: 18.3.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba