gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Parlamentu České republiky

Termín konání akce: 10.11.2014

 V pondělí 10. 11. 2014 navštívili studenti sext a druhého ročníku prostory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky.

Tato exkurze byla přednostně určena pro studenty, kteří budou v příštím školním roce navštěvovat společenskovědní seminář, a jejím hlavním cílem bylo propojení učiva ZSV druhých ročníků vyššího gymnázia s praxí. V úvodu naši prohlídky, hned po bezpečnostní kontrole u vchodu do sněmovny, jsme se prostřednictvím krátkého videa seznámili s dějinami českého parlamentarismu a pokračovali komentovanou prohlídkou budovy. Díky výkladu zaměstnanců obou komor našeho parlamentu jsme si dokázali živěji představit, jak probíhá legislativní proces, a seznámili jsme se i s historií prostor, kde dnes sídlí naše zákonodárné instituce.

Přestože byl náš program nabitý a poměrně náročný, pozitiva ve formě množství zajímavých informací a zážitků určitě převažují.

Adam Kolder (student sexty B)

  • Publikováno: 17.11.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba