gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR

Termín konání akce: 8.12.2017

V pátek 8. prosince vybraní studenti sext a druhého ročníku navštívili budovy Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Exkurze byla určena především studentům, kteří budou v příštím roce navštěvovat společenskovědní seminář.

Mgr. Martina Kornasová

Praha očima našich studentů:

Náš školní výlet začal srazem v 4:45 na Svinovském nádraží, kde všichni dorazili včas (teda skoro všichni) a pokračoval nástupem do RegioJetu směr Praha. Cesta v nižší třídě byla zdlouhavá a ne moc pohodlná, ale i tak spousta lidí zalehla a doháněla spánkový deficit.

Do Prahy na Hlavní nádraží jsme dorazili kolem 9 hodiny a vyšli jsme pěšky směrem k Senátu. Měli jsme spoustu času, ale zbytečně jsme se nezdržovali nějakým kličkováním v uličkách Prahy a šli rovnou za nosem, tedy za paní profesorkou Kornasovou s mapou v ruce a panem profesorem Kudlíkem s jeho výbornou orientační schopností.

V Senátu, tedy ve Valdštejnském paláci, jsme byli provázeni důležitými prostory a taky jsme mohli na chvíli nahlédnout přímo do jednacího sálu, kde probíhala schůze o Ústavě České republiky. Nejzajímavější z celé budovy byl přijímací sál, ve kterém vévoda Valdštejn (majitel paláce) v minulosti sám přijímal své hosty. Tato místnost měla skvělou akustiku, krásnou výzdobu a „chvějící se“ lustr, který jako by dokazoval přítomnost samotného zesnulého Albrechta.

Poté nás čekala prohlídka Poslanecké sněmovny, nejprve jsme se však podívali na krátký film, který nám měl poskytnout základní informace o historii parlamentu a sněmovny. Podle mého názoru byly tyto informace zcela zbytečné, protože všichni jsme toto už znali z hodin ZSV od našich profesorů a mohli jsme rovnou skočit pod rám na bezpečnostní prohlídku před vstupem do sněmovny. Přes různé zajímavé místnosti kolem hlavního sálu jako kavárnu pro poslance, velké předsálí nebo prostor pro rozhovory s novináři a také „speciální záchody“, které mají jen v Praze, nás provázela starší paní, zpočátku moc neochotná předat nám nějaké informace, ale poté se naštěstí rozpovídala a byla, jak se říká, ve svém živlu. Přetáhla přednášku o 45 minut, což samozřejmě nikomu nevadilo.

Pak následoval rozchod, každý si šel po svém, někteří stihli navštívit Pražský hrad, další se vrhli přes Karlův most na Staromák na vánoční trhy a ostatní skočili do McDonaldu zahnat hlad nebo utrácet peníze do obchodních center. Sám jsem preferoval klidnou procházku po trzích s horkým (dětským) punčem v rukou.

V 15:30 jsme se sešli opět skoro všichni na Hlavním nádraží. Na cestě zpět panovala i přes únavu skvělá nálada a myslím, že jsme si to užili. Proto bych chtěl poděkovat všem spolužákům za skvělý zážitek a hlavně našim organizátorům/průvodcům, paní profesorce Kornasové, panu profesoru Kudlíkovi a nakonec paní ředitelce, bez níž by se tato akce neuskutečnila.

Tomáš Kaluža za všechny z 2. A, B, C

V pátek jsme navštívili naše hlavní město a především Poslaneckou sněmovnu a Senát. Začali jsme prohlídkou Valdštejnského paláce, kde se prostory Senátu nachází. Jednalo se spíše o historickou přednášku spojenou s místnostmi, ve kterých jsme se nacházeli. Nakonec jsme zavítali do samotného Senátu, kde právě probíhala konference týkající se výročí přijetí naší Ústavy.

Výklad v Poslanecké sněmovně, kam jsme se záhy přesunuli, byl více zaměřen na přiblížení dění v období jednání, činnosti a povinnosti poslanců i jejich zasedací pořádek. Dozvěděli jsme se, kde probíhají rozhovory politiků s novináři nebo v jakém stylu je upraven interiér budovy. Došlo i na seznámení s vývojem demokracie na našem území a samozřejmě na návštěvu sněmovny samotné, kterou jsme si prohlédli z terasy pro diváky. Den jsme zakončili rychlou procházkou po Praze a pak následovala jen cesta domů.

Kristýna Taubeová, sexta A
 

  • Publikováno: 8.1.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba