gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze - Geologický pavilon

Termín konání akce: 11.1.2013

V pátek 11. 1. 2013 jsme navštívili geologický pavilon VŠB – TUO. Cílem této exkurze bylo ověřit si své znalosti z hodin biologie o minerálech a horninách, ale také dovědět se něco nového, neznámého.

Na začátku exkurze nám paní Ing. Martina Polašková řekla několik informací o celém pavilonu a poté jsme se přesunuli do druhého patra, kde jsme se již věnovali mineralogii, paleontologii a petrologii. Některé informace jsme již uměli z hodin biologie, ale našlo se i pár zajímavostí, které jsme nevěděli.

Půl hodiny před koncem exkurze jsme dostali pracovní listy, ve kterých jsme měli otázky na mineralogii a petrologii. Při vyplňování pracovních listů jsme mohli využívat informace ve druhém patře.

Geologický pavilon prof. Františka Pošepného je účelovým zařízením Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity v Ostravě a je součástí jejího areálu v Ostravě - Porubě. Byl otevřen v září 1989 a pojmenován po Prof. F. Pošepném, který je považován za jednoho z tvůrců světové ložiskové geologie. V Geologickém pavilonu jsou soustředěny a vystaveny mineralogické, petrografické, paleontologické sbírky a sbírky nerostných surovin. Geologický pavilon plní pedagogickou, vědeckovýzkumnou a všeobecně vzdělávací funkci. Vedle vysokoškolských studentů je přístupný také studentům středních a žákům základních škol, stejně jako široké odborné a laické veřejnosti.

Adéla Bartoncová a Simona Hořínová
 

  • Publikováno: 1.2.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba