gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze na oddělení patologie (říjen 2019)

Termín konání akce: 22.10.2019

V průběhu října navštívili studenti 3. a 4. ročníků v rámci biologických seminářů Muzeum patologie a Muzeum ošetřovatelství, která jsou součástí Slezské nemocnice v Opavě.

Muzeum patologie je součástí oddělení patologické anatomie, které bylo založeno profesorem Aloisem Maternou v roce 1911 a je velkou vzácností, protože jeho původní sbírka je přístupná pro veřejnost. Nacházejí se zde preparáty patologicky změněných orgánů, novorozenců s vrozenými vadami či orgánů zdeformovaných střelnými zbraněmi z války, plíce kuřáků, játra postižené cirhózou a další zajímavé preparáty konzervované formaldehydem. Kromě nich jsou ve sbírce kostěné preparáty, historické knihy a fotografie. Součástí prohlídky byl bohatý výklad patologa, který studentům osvětlil práci patologa, co všechno zahrnuje a jak je tento obor důležitý k odhalení případných onemocnění.

Neméně zajímavé bylo i muzeum ošetřovatelství. Popisuje práci ošetřovatelek a sester od 19. století do současnosti. Provázející zdravotní sestra poutavě vyprávěla o vystavených exponátech. Studenti si prohlédli různé historické lékařské nástroje, materiály, obrázky, fotky či dobové uniformy sester.
 

  • Publikováno: 8.11.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba