gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

EXKURZE – STACIONÁŘ OSTRAVA-TŘEBOVICE

Termín konání akce: 17.5.2012

Dne 17.5.2012 naši studenti společensko-vědního semináře ze septim a 3. ročníku navštívili stacionář v Ostravě Třebovicích. Stacionář Třebovice nabízí sociální služby pro osoby s lehkým až těžkým mentálním postižením i v kombinaci s tělesným postižením, a to službu ambulantní v denním stacionáři a službu pobytovou v týdenním stacionáři.

Své služby poskytuje lidem, kteří potřebují pomoc při sociálním začlenění, zájmovém, kulturním a společenském uplatnění a při rozvíjení jejich soběstačnosti v každodenním životě. Uživatelé získávají nové zkušenosti, učí se novým dovednostem, společenským návykům a nacházejí uplatnění v různých volnočasových aktivitách, jako jsou například tanec, keramická tvorba, pletení košíků a různé výtvarné činnosti. Mohou se zapojit také do sportovních oddílů lehké atletiky, stolního tenisu, kopané, přehazované nebo přizpůsobených sportů. Každý uživatel je podle svých zdravotních možností a schopností veden k co největší nezávislosti na pomoci druhé osoby. Začleňování uživatelů do společenského prostředí napomáhají nejrůznější kulturní aktivity, návštěvy divadel, výlety. Důraz je kladen na rozvoj soběstačnosti a samostatnosti v každodenním životě uživatelů, pomoc při prosazování jejich zájmů a práv, podporu přirozených vztahů a spolupráci s jejich rodinami.

Studenti byli provedeni celám areálem stacionáře, podívali se jak vypadá vybavení, rehabilitační pomůcky a zjistili jaké mají možnosti naši handicapovaní spoluobčané.

Poté naši seminaristi přislíbili (jako každý školní rok) spoluúčast na organizování paraolympiády, která se konala 24.5. 2012 pro uživatele stacionáře.

Andrea Cundová
 

  • Publikováno: 28.6.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba