gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze v rámci výuky dějepisu do památníku Hrabyně pro oktávy a 4. ročník

Termín konání akce: 25.10.2013

25. října 2013 jsme navštívili se studenty oktáv a 4. ročníku v rámci výuky dějepisu památník k dějinám druhé světové války a ostravsko-opavské operace.

Studenti měli připraveny dva výukové programy k dějinám 2. světové války. První blok probíhal v samotné expozici památníku, nesl název Doba zmaru a byl zaměřen na československý odboj. Druhý blok byl zaměřen na holocaust a výpověď pamětníků.

Expozice Doba zmaru a naděje připomíná v chronologickém sledu nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, nezapomíná však ani na civilní život obyvatelstva. Expozice je rozčleněna do několika tematických celků – vznik a bojová činnost československých jednotek na území Sovětského svazu, boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii, osvobozovací boje na území Československa, holocaust a koncentrační tábory a všední život obyvatelstva. Cílem expozice je nejen poskytnout návštěvníkům základní informace o období 2. světové války, ale v osobních příbězích pamětníků zprostředkovat i emocionální prožitek, umocněný autentickými předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů.

Studenti také navštívili výstavu Muži a válka. Jedná se o výstavu, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti osudy československých mužů během druhé světové války. V rámci první části výstavy je návštěvníkům prezentován způsob, jakým válka ovlivnila život představitelů různých profesí. Konkrétně se studenti dozvěděli, jak během okupace žili dělníci, učitelé, duchovní či například četníci. V tomto směru se výstava neomezila pouze na popsání života v Protektorátu Čechy a Morava, ale nastínila i situaci českého obyvatelstva v „Sudetech".

Andrea Kantorová
 

  • Publikováno: 5.11.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba