gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Exkurze Zlaté Hory

Zlaté Hory 2011

Dne 10. 6. 2011 se žáci kvarty A a kvarty B zúčastnili exkurze v rámci projektu Praklíč do Zlatých Hor. Nejdříve jsme navštívili zlatorudné mlýny. Prošli jsme naučnou stezkou k mlýnu, kde jsme si vyslechli výklad odborníka. Nad mlýny je anomálie – potok, který teče „do kopce“. Způsob získávání zlata z horniny se nazývá rýžování. Kromě zlata se zde vyskytuje i nerost, tzv. kočičí zlato, tedy pyrit. Studenti si zde prakticky vyzkoušeli rýžování pomocí misek a získané zlato si mohli odnést s sebou domů.

V druhé části exkurze jsme navštívili Rejvíz a prošli jsme si naučnou stezku kolem mechových jezírek. Rejvíz je horská osada (asi 62 obyvatel) založena skláři z Filipova údolí (kolem roku 1768-93). Rejvíz je nejvýše (800 m. n. m.) položenou slezskou osadou a také bývá nazýván „moravskou Sibiří“. Po zániku sklářských hutí se v okolí začala těžit železná ruda. Před 2. světovou válkou bydlelo na tomto území hlavně německé obyvatelstvo.

Geologicky patří Rejvízská pahorkatina do Zlatohorské vrchoviny a s ní tvoří předhůří Hrubého Jeseníku Národní přírodní rezervace Rejvíz (350 ha). Haťová naučná stezka s informačními tabulemi vede k Velkému mechovému jezírku, které zaujímá plochu 1692 m2, (délka 69 m. a šířka 41 m.). Hloubka je nejvíce 3 m. V okolí jezírka se vyskytují unikátní slatinné rostliny - zakrslé formy smrku, bříza karpatská, borovice blatka s podrostem mechu rašeliníku, masožravá rosnatka okrouhlolistá aj. Zvláštností je tady také to, že je tady nejbohatší výskyt pavouků. Severovýchodně položené Malé mechové jezírko již zcela zarostlo. Z močálů vytékají potůčky s typicky rašelinovým zabarvením směrem k Vrbnu pod Pradědem a tvoří Černou Opavu.

Pochmurná atmosféra těchto míst dala vzniknout lidovým pověstem. Žijí prý tady horští skřítci. Jezerní pastýř Gyrl tady prochází loukami s holí v ruce a křikem straší pocestné. Kdysi prý ve Velkém mechovém jezírku zmizelo za trest celé město Hunohrad. Jeho obyvatelé prý utopili žebráka, který prosil o almužnu. O půlnoci je prý někdy slyšet vyzvánění zvonů z městské zvonice.

Z exkurze jsme přijeli příjemně unaveni, ale spokojeni.

RNDr. Yvona Pufferová


 

  • Publikováno: 27.6.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba