gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Explore Your Future

Termín konání akce: 9.9.2014

Vysokoškoláci pomáhají středoškolákům připravit se na rozhodující volbu jejich života. Na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě- Porubě proběhl v úterý 9. září mezi 8. a 14. hodinou první ročník zajímavé akce, kterou v rámci svých dobrovolnických aktivit připravili absolventi naší školy pro své mladší spolužáky – studenty maturitního ročníku.

Organizátoři přednáškového dne, který výmluvně nazvali Explore Your Future, vycházejí z předpokladu, že pro správný výběr oboru vysokoškolského studia i konkrétní vysoké školy potřebují maturanti kromě informací dostupných na webových stránkách vysokých škol a získaných během dnůh otevřených dveří také autentické zkušenosti konkrétních studentů. Proto se rozhodli ve spolupráci s učiteli gymnázia připravit pro současné studenty školy workshopy, ve kterých vysokoškoláci předávali středoškolákům podstatné informace o jednotlivých oborech, rady a doporučení, o co by se maturanti před svým rozhodnutím měli zajímat, jakou strategii přípravy na přijímací zkoušky by mohli zvolit, jak se rychle zorientují v systému vysokoškolského studia a informovali je rovněž o možnostech studia v zahraničí.

Myšlenka zorganizovat tento den se zrodila z debat ředitelky školy s absolventy gymnázia, kteří se do školy stále vracejí jako na svou almu mater. Díky stále živým kontaktům, které absolventi mezi sebou udržují, se podařilo oslovit zástupce různorodých oborů a připravit tak skutečně různorodou nabídku. Účastníci přednáškového dne si tak mohli vybrat z workshopů věnujících se mnoha oborovým specializacím: ekonomické, lékařské, právnické, biologické, IT, matematické, technické a přírodovědné, humanitní, jazykové, umělecké a dostalo se rovněž i na obory exkluzivní a výjimečné, jakými jsou například japanologie či operní zpěv. Zvláštní kapitolou byly informace o možnostech zahraničních stáží a studia v zahraničí. Mezi přednášejícími byli nejen studenti všech významných českých vysokých škol, ale i prezidentka pobočky mezinárodní organizace AISEC.

Hlavním organizátorem z řad vysokoškoláků byl Marek Pěntoň, student molekulární a buněčné biologie na Univerzitě Palackého, na něj se nyní mohou maturanti obracet s dalšími dotazy přes facebook a spolek EYF jim bude pomáhat s výběrem a charakteristikou fungování vysokých škol v celé republice.

Doufáme, že právě tato aktivita, postavená na předání čerstvých zkušeností, rad, doporučení a informací, pomůže našim letošním maturantům k zodpovědné volbě oborů jejich budoucího vysokoškolského studia. Každoročně totiž ze školy odcházejí na vysoké školy v ČR i v zahraničí téměř všichni naši maturanti.

Děkujeme všem přednášejícím absolventům, kteří se rozhodli pomoci této netradiční akci a přispěli k jejímu úspěchu cennými osobními zkušenostmi.

Andrea Kantorová, výchovná poradkyně
 

  • Publikováno: 11.9.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba