gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

EXPO SCIENCE AMAVET

Termín konání akce: 19.4.2012 - 20.4.2012

Ve dnech 19. a 20. dubna 2012 proběhlo v Praze celonárodní kolo 19. ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET.

Náš student Tomáš Deingruber z kvinty A v této soutězi získal zvláštní cenu ASM Materials Education Foundation za projekt Syntéza hydrodesulfurizačních katalyzátorů.

Projekty posuzovala odborná hodnotitelská komise

Ing. Stanislav Medřický, CSc., Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, předseda.
MUDr. Ing. Vítězslav Kříha, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
Ing. Jan Koller Ph.D., Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha
Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UK Praha
RNDr. Miroslav Švátora, CSc., Přírodovědecká fakulta UK Praha
Prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Brno
Mgr. Petr Chytil, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
Mgr. Jan Šobotník, Ph.D. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR , v.v.i.
Doc. MUDr. Otakar Krejsa, CSc., Výzkumný ústav stomatologický
RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Milan Halousek, Česká kosmická kancelář Praha
Ing. Beverly Bělková, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha

K tomuto úspěchu, kterým Tomáš skvěle reprezentoval naši školu v tak vysoce odborné soutěži, upřímně blahopřejeme.
 

  • Publikováno: 23.4.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba