gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Festival proti totalitě Mene Tekel

Naši učitelé přednášeli UK v Praze v rámci festivalu na Mene Tekel

Naši dělepisci Jiří Sovadina a Petr Šimíček představili 6. 2. 2011 na Karlově univerzitě v Praze knihu „Společně dějinami“ a vzdělávací DVD o 50. létech, jehož jsou spoluautory a redaktory. Vystoupili na konferenci „Reflexe totality v umění a vzdělávání“, která se konala v rámci V. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel. Akce se konala pod záštitou rektora UK Prof. Václava Hampla se na fóru v Kongresovém centru UK a setkali se na ní představitelé několika oborů, kteří novodobé dějiny podrobili zkoumání z hlediska uplatňování totalitních praktik v umění a vzdělávání.

Za moderování PhDr. Tomáše Grulicha se účastníci seznámili s paradoxy zásahů komunistického režimu do vzdělávacího procesu politicky nepohodlných, jak je zaznamenal prezident INTER-ASSO Jure Knezović. Spisovatelé a zároveň místopředsedové české a slovenské Konfederace politických vězňů Rudolf Dobiáš a František Šedivý představili obraz komunistické diktatury v literární tvorbě. Cenný byl rovněž příspěvek spisovatele a scénáristy Jiřího Stránského, jehož díla, reflektující vlastní zkušenost, se nesmazatelně vryla do povědomí českých diváků.

Teatrolog Vladimír Just se ve své přednášce věnuje rekapituloval roli divadla v české moderní historii, zejména pak po roce 1945. Historik Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů se zamyslel nad problémem interpretace soudobých dějin ve škole.

Naši dějepisci Petr Šimíček a Jiří Sovadina představili knihu GOH „Společně dějinami“ jako příklad konkrétního projektu systematicky rozvíjejícího poznání naší nedávné minulosti v prostředí středních škol. Uvedli také novou metodickou výukovou pomůcku DVD k výuce 50. let v ČSR (vytvořenou občanským sdružením PANT), shrnující více než stovku moderních a v učitelské praxi vyzkoušených materiálů k danému údobí československých dějin.

Věra Hradečná, zastupující občanské sdružení Dcery 50. let, ve svém vystoupení připomněla několik osobností kultury, jejichž činnost byla násilně přerušena vězněním po roce 1950 a nebyla žádoucí ani po jejich propuštění.

Součástí konference byla rovněž projekce dokumentů „Zaváté šlépěje“ (Osud sochaře Šlezingera), a archivního snímku „Pomník lásky a přátelství“ (Stalinův pomník) z roku 1955.

 

  • Publikováno: 8.3.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba