gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Fyzikální soustředění VYDRA

Během října a listopadu jsem zamířil třikrát do Prahy, kde jsem se zúčastnil fyzikálního soustředění VYDRA (Výlet do reálné vědecké práce ve fyzice). Soustředění bylo pořádáno a financováno Jednotou českých matematiků a fyziků.

V rámci soustředění zaměřeného na provádění fyzikálních experimentů a prezentace jejich výsledků jsem se setkal s významnými lidmi z české fyziky a navštívil zajímavé instituce, ve kterých jsem potkal stejné nadšence pro fyziku z řad studentů.

Hned v úvodních dvou dnech (9. a 10. října) jsme si názorně ukázali, jak náročné a nepřesné může být měření hodnoty něčeho tak obecně známého jako je gravitační zrychlení. Také jsme si řekli, jak se s výsledky a nepřesnostmi patřičně vypořádat. V průběhu těchto dní jsme také navštívili pražský tokamak (fúzní reaktor) a některé laboratoře Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Další segment (20. - 22. října) byl částečně věnován soutěži Turnaj mladých fyziků, které se týmy z naší školy budou účastnit. Také jsme začali pracovat na fyzikálních měřeních, která nám byla zadána, a to v prostorách Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V neposlední řadě jsme také navštívili Štefánikovu hvězdárnu na Petříně.

Do poslední části (7. a 8. listopadu) jsme pak měli čas zpracovat naměřená data fyzikálních experimentů a dát dohromady poster, který výsledky prezentoval. V Praze jsme pak postery dodělali a navzájem si je předvedli.

V rámci soustředění jsme se také naučili pracovat se softwary, které napomáhají nejen při zpracování naměřených dat, ale také při některých složitějších výpočtech.

Vcelku bych řekl, že pro mne bylo soustředění velmi poučným zážitkem. Mé poděkování patří Hynku Němcovi z Fyzikálního ústavu AV ČR a Davidu Wagenknechtovi, studentovi Matematické a fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kteří akci vedli (a David pořídil fotografii níže), pak také Filipu Novotnému, studentovi Gymnázia Jihlava, se kterým jsem fyzikální pokusy prováděl, Jednotě českých matematiků a fyziků, která soustředění finančně podpořila, a Mgr. Jiřímu Šamajovi, který nás o “Vydře“ zpravil a pomohl mi s přihlášením se.

Filip Dráber (oktáva A)

  • Publikováno: 21.11.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba