gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

GOH pilotní školou projektu Centra vzdělávání a dialogu

Termín konání akce: 15.10.2012

Naše gymnázium bylo pilotní školou projektu prevence rizikového chování v oblasti výchovy proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, který realizovala Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) od srpna 2009 v partnerství s Židovským muzeem v Praze a Terezínskou iniciativou.

 

Tříletý projekt „Centra vzdělávání a dialogu“ (reg. číslo: CZ.1.07/1.2.00/08.0161) byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem celého projektu bylo zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Výchovné působení proti antisemitismu – této nejsetrvalejší zášti v dějinách lidstva – má přímý dopad také na chápání ostatních neblahých projevů netolerance ve společnosti.

Naše gymnázium se zapojilo do oblasti vyučováním o holocaustu k prevenci rizikového chování, v níž se studenti se seznámili s projevy rasismu a intolerance v dějinách, což posílilo jejich imunitu vůči projevům neonacismu a rasismu v dnešní společnost. Součástí projektu bylo rovněž setkání s pamětníkem, které s využitím empatie vedlo k porozumění osudů rasově pronásledovaných.

Gymnázium Olgy Havlové realizuje od roku 1997 vlastní program v rámci projektů ASP UNESCO "Holocaust - selhání lidskosti" a během několika posledních let uskutečnilo několik velmi inspirativních vlastních akcí a projektů na toto téma. O nich i o těch realizovaných v rámci projektu „Centra vzdělávání a dialogu“ se zájemci mohou dočíst v publikaci "Vyučováním o holocaustu k prevenci rizikového chování", která vyšla jak závěrečná zpráva výše zmíněného projektu. Učitelé pilotních škol se v ní podělili o "příklady dobré praxe" se svými kolegy.

GOH v knize prezentovalo tři typy aktivit:
1) seminář
diskuse o kořenech a projevech antisemitismu, výuková prezentace a práce s prameny nacistická čítanka Der Giftpilz, práce s výukovým materiálem Osvětimské album, návštěva pamětníka ve škole, diskuse a promítnutí dokumentárního / hraného filmu k tématu, interpretace

2) dvoudenní exkurze do Osvětimi, Březinky a Krakova:
Schindlerova továrna, židovská čtvrť Kazimierz

3) dvoudenní studentská konference "Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé"    

O projektu se více dozvíte ZDE

Petr Šimíček - koordinátor projektu
        

  • Publikováno: 15.10.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba