gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Konference Obnovitelné zdroje v teorii a praxi

Termín konání akce: 8.4.2019

Dne 8. 4. 2019 jsme se s naším příspěvkem na téma emise automobilů zúčastnili konference s názvem Obnovitelné zdroje v teorii a praxi. Program tvořilo několik příspěvků ve formě prezentací z řad studentstva, ale i organizací, které usilují o zlepšení environmentálních podmínek v pohraničí Česka a Polska.

Akce se konala na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně, kde se mimo jiné nachází hlavní stánek společnosti Trianon, jež jsme taktéž poctili svoji návštěvou a zhlédli jsme recyklační proces starých spotřebičů a plastových komponentů z automobilového průmyslu. Konference samotná navazuje na konferenci s názvem Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí, která se konala dne 1. 4. 2019. Série těchto konferencí usiluje o zlepšení informovanosti a motivace občanů ke zlepšení životních podmínek z pohledu ekologie a čistoty životního prostředí.

Michal Kičmer 8. A
 

  • Publikováno: 7.5.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba