gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Konference UNESCO - Ostraváci za dráty

Ve dnech 29. - 30. března se na našem gymnáziu uskutečnil již VI. ročník středoškolské studentské konference, která byla letos poprvé záměrně zaměřena úzce tematicky (na fenomén koncentračního tábora). To bylo zásadní změnou oproti minulým ročníkům pokrývajícím postupně a ve vymezených časových úsecích jednotlivá údobí našich novodobých dějin.

Akce se zúčastnilo téměř osmdesát středoškoláků z Ostravska, ale také ze spřátelených škol z Uherského Hradiště, Chomutova a Chocně. Se studenty na konferenci přišli také jejich učitelé dějepisu, kteří si tak mohli z akce odnést mnohé metodické náměty a inspiraci pro svou práci. Konference se konala pod záštitou primátora města Ostravy pana Petra Kajnara a město Ostrava její konání podpořilo grantem.

První konferenční den slavnostně zahájila ředitelka školy Dagmar Juchelková, hlavní organizátor Petr Šimíček v úvodu představil koncepci a záměr konference, Jiří Sovadina se zúčastněnými studenty sepisoval případné otázky pro pamětníky, neboť tato konference byla výrazně postavena na jejich svědectvích. Poté následovala projekce filmového dokumentu „Ztracena v Gulagu“, který rekapituloval dramatické životní osudy Věry Sosnarové v ruských lágrech.V návaznosti na tento strhující filmový materiál pak studenty ve formě přednášky seznámil se sovětským táborovým systémem a především s osudy Čechů vězněných v Gulagu profesor Slezské univerzity v Opavě Mečislav Borák. Účastníci konference tak měli unikátní možnost na toto téma debatovat s badatelem a odborníkem na tuto problematiku. Po krátké přestávce uzavřeli dopolední blok studenti Gymnázia Olgy Havlové, kteří ve formě krátkých prezentací s fotografiemi, mapami a vzpomínkami vězňů představili jednotlivá místa utrpení českých vězňů – severské sovětské tábory, ghetto Terezín a tábor Vojna u Příbrami.

Odpolední program byl uveden filmem rekapitulujícím osudy židovských sester ze Sudet a jejich putování nacistickými koncentračními tábory „Tak mi tleskejte“, který natočili studenti chomutovského gymnázia. Snímek doplnil dalšími informacemi učitel a „poradce“ studentského filmařského projektu Josef März. Nesporným vrcholem prvního konferenčního dne bylo vystoupení pamětníka Luďka Eliáše, který studentům popsal jeden den vězně v nacistickém koncentráku, seznámil je rovněž se svými osudy za války i po ní a velmi ochotně odpovídal na veškeré studentské dotazy. Následná debata nebrala konce. Závěrečným bodem školního programu prvního dne pak byly tři paralelních workshopy, v nichž se učitelé-lektoři v rozpravách se zúčastněnými studenty a kolegy věnovali jednotlivým fenoménům daného tématu. Náš host z gymnázia Pavla Tigrida Marcel Mahdal pracoval s filmovými ukázkami a texty vztahujícími se ke Gulagu, Jiří Sovadina vedl studenty na základě ikonických a textových pramenů k zamyšlení nad významem železnice v dějinách obecně i v deportačním a koncentračním programu totalitních států. Petr Šimíček analyzoval ve své skupině tábor jako specifické místo s jistými zákonitostmi a porovnával v diskusi se studenty na základě fotogrtafií a otázek tři typy táborů provázející dějiny lidstva.

Večer se někteří studenti a učitelé zúčastnili koncertu ostravské kapely Mamalör, která hrála od osmi hodin v klubu Hudební bazar v Ostravě-Přívoze. Tradiční židovská lidová hudba – klezmer – účastníky koncertu opravdu rozparádila a mnohé vtáhla do divokého tance.

Druhý konferenční den zahájila pozdravem poslankyně parlamentu ČR Jaroslava Wenigerová, která studentské konference léta výrazně podporuje, pak následovala projekce televizních reportáží z produkce ostravského studia ČT – romské lágry za protektorátu a komunistické tábory 50. let. Dokument doprovodila komentářem a úvahou o smyslu takových filmových reportáží ve výuce dramaturgyně Monika Horsáková. Na toto vystoupení a projekci navázali studenti Gymnázia Uherské Hradiště, kteří ve formě krátké prezentace s historickými i současnými fotografiemi, mapami i vzpomínkami vězňů představili nechvalně známou věznici v Uherském Hradišti jako místo utrpení českých muklů 50. let, její historii, některé velitele i dnešní stav objektu. Aktivity na smyslu plné využití zdevastovaného a chátrajícího objektu představil jejich učitel a iniciátor petice za záchranu věznice Jaroslav Křápek. Na tuto prezentaci navázaly vzpomínky pamětníka Františka Zahrádky, vězně táborů 50. let a zakladatele muklovského muzea v táboře Vojna u Příbrami. Seznámil studenty s okolnostmi své protikomunistické činnosti po únoru (převádění lidí za hranice), zatčením, výslechy na OBZ a StB, vězněním, životem v lágrech a kriminálech a svými dalšími osudy po propuštění. Zbývající čas do oběda vyplnily opět tři workshopy z prvního dne, studentské skupiny se mohly poprvé vystřídat, tentokráte se chopila tématu Gulagu v jednom z nich Andrea Cundová.

Odpolední program po obědě opět otevřely tři workshopy, studentské skupiny se opět vyměnily a studenti se tak během dvou konferenčních dnů zúčastnili všech tří. Konferenční program uzavřelo setkání s pamětníkem Pavlem Tunákem, který vzpomínal na věznění v sovětském Gulagu, každodenní život v lágru, daleko od domova, téměř bez naděje na návrat, na drsné klimatické i hygienické podmínky i šťastný návrat na rodné Slovensko.

Poté konferenci organizátoři oficiálně zakončili a vyjádřili naději, že v příštím roce opět přivítají na půdě gymnázia účastníky dalšího, již sedmého ročníku...

Zajímavosti z regionů (Ostrava, 3. dubna 2011)

  • Publikováno: 31.3.2011

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba