gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Konference v Izraeli

Ve dnech 30. 10. – 10. 11. 2005 jsem se účastnil mezinárodního semináře pro pedagogy z evropských zemí ve vzdělávacím centru muzea holocaustu Yad Vashem v Jeruzalémě, kde jsem prezentoval gymnaziální projekt „Holocaust – selhání lidskosti“. Tento historický a kulturní projekt pro studenty 3.a 4. ročníků probíhá na našem gymnáziu nepřetržitě již od roku 1997 a je zaštítěn podporou sítě ASP UNESCO. Jeho náplní je především výchova k toleranci a porozumění, pochopení dějinných, kulturních a sociálních souvislostí antisemitismu, rasismu a především nejzběsilejší genocidy 20. století, jeho součástí jsou také tematicky zaměřené exkurze a přednášky.

Na mezinárodním semináři prezentovalo své projekty 25 učitelů z České republiky. Mohli jsme se také seznámit s výukovými metodami kolegů z jiných zemí, především setkání s učiteli izraelskými a lektory vzdělávacího centra Yad Vashem bylo po stránce metodické i odborné pro nás v mnohém objevné a inspirativní. Byli jsme totiž prvními českými učiteli, kteří se tohoto semináře zúčastnili. Kolegové z muzea holocaustu pro nás připravili bohatý program seminářů, přednášek a tvůrčích workshopů, které rozkrývaly sledované téma v mnoha nových a nečekaných souvislostech. Součástí našeho studijního pobytu byla také vernisáž výstavy dětských kreseb ze soutěže organizované Památníkem Terezín, kterou slavnostně zahájila paní Hana Grinfieldová, ředitel Yad Vashem pan Avner Shalev a velvyslanec ČR v Izraeli pan Michael Žantovský. Součástí nabitého studijního programu byla také prohlídka památných historických míst – starého Jeruzaléma, Masady, Kumránu a Jaffy, což jsme jako dějepisci přivítali s opravdovým nadšením. S povděkem jsme také uvítali možnost hovořit s pamětníky, s Čechy, kteří po prožitých válečných traumatech odešli po 2. světové válce do Izraele a zde započali svůj nový život. Setkání s nimi bylo hluboce lidské, velice přátelské a nezapomenutelné. Vzdělávací centrum Yad Vashem nás také vybavilo unikátními metodickými a odbornými materiály, které umožní prezentovat v dalších seminářích některá témata z jiného úhlu a ještě naléhavěji.

Seminář nás obohatil lidsky, odborně, metodicky a jsme všem pořádajícím institucím (Yad Vashem, MŠMT, Památník Terezín, Task Force) i naším domovským školám za tuto možnost vděčni. Především proto, že vše prožité a poznané obohatí v dalších letech naše studenty.

Petr Šimíček (autor gymnaziálního projektu „Holocaust – selhání lidskosti“)

 

  • Publikováno: 30.11.2005

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba