gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Konference v polském Těšíně s názvem Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí

Termín konání akce: 1.4.2019

V pondělí 1. 4. jsem se společně se studenty VŠB-TUO zúčastnil konference v polském Těšíně s názvem „Praktický program vzdělávání personálu rozvíjejícího nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí“.

Prvním prezentujícím byl Španěl prof. José Manuel Naranjo Gómez, který nám představil aktuální situaci ve Španělsku a Portugalsku a zároveň nám představil některé plány, které tyto země mají pro splnění Pařížské dohody (kterou se státy zavázaly snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o nejméně 40 %). Dalším přednášejícím byla Dr inż. Anna Manowska, která nám představila „Energetickou revoluci v éře udržitelného rozvoje“. Ve své přednášce nám ukázala trendy, které se objevují v energetice (redukce emisí, rozvoj technologie obnovitelných zdrojů energie atd.) a také nám popsala aktuální situaci v Polsku s ukázkou jejich „energetického mixu“ (koláčový graf s procentuálním zastoupením elektráren – spalovací, větrné, aj.). Následně na celý projekt navázal Mgr. Hynek Böhm Ph.D. ze společnosti TRIANON svojí prezentací na obnovitelné zdroje energie jako téma česko-polské přeshraniční spolupráce a posledním přednášejícím byl doc. Ing. Bohumil Horák Ph.D. z VŠB-TUO, který nám představil vodíkovou technologii v nízkoemisní dopravě. Po této konferenci jsme byli na exkurzi ve společnosti TRIANON, kde probíhá recyklace a likvidace plastů a elektroniky. Zde nám byl ukázán prostor likvidace a laboratoře VŠB, které se zde nacházejí z důvodu partnerství VŠB s TRIANONEM.

Michal Kičmer, 8. A
 

  • Publikováno: 10.4.2019

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba