gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kroužek PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI letos ZDARMA

Kroužek se koná v úterý nebo ve čtvrtek 7. a 8. vyučovací hodinu (13:45 - 15:15) v učebně IKT 1.

Prosíme žáky, kteří kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“ již navštěvovali, aby se přihlásili a návratky odevzdali do středy 5. 9. 2018.

První setkání se uskuteční v týdnu od 10. září 2018.

Kroužek vedou RNDr. Zuzana Hrušková (kabinet FYZ) a Mgr. Romana Vaňková.

V letošním školním roce bude kroužek ZDARMA.  Poplatek bude díky realizaci II. ročníku podpory rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou hmatovou metodou hradit MSK.

Také v letošním školním roce nabízíme žákům prim, sekund a tercií kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“. Žáci v něm mohou získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci. Žáci se mohou také zapojit do soutěží v oblasti zpracování textů, ve kterém je Česká republika díky programované výuce ZAV už deset let nejúspěšnější zemí světa. Na začátku května 2019 se mohou naši žáci, kteří zvládli 800 cvičení, přihlásit na mezinárodní internetovou soutěž INTERSTENO a získat v případě úspěšného splnění limitů mezinárodní certifikát.

Originální programovaná výuka ZAV představuje úsek 3000 cvičení. Už po 200 cvičeních jsou probrána písmena představující 84,6 % českého textu, po 400 více než 99 %. Od cvičení 601 se probírají jen málo časté znaky české klávesnice a je možno pokračovat speciálními cvičeními pro nácvik vyšší rychlosti a přesnosti. Žák postoupí k dalšímu cvičení až tehdy, když předchozí látku zvládl tak, že se o tyto znalosti může opřít a další cvičení neprochází jen formálně s nebezpečím, že by se opět začal dívat na ruce. Po větší přestávce ve výuce jednotlivého žáka ZAV reaguje pádem o potřebný počet cvičení, aby např. absencí při nemoci zapomenutou látku v nezbytném rozsahu byl nucen zopakovat. 

Aby kroužek byl zajímavější a hravější, programovanou výuku jsme doplnili o klávesnicové hry. V tomto roce nabídneme verzi umožňující audio (záznam textu mluveného slova individuálně pomocí sluchátek).

 

  • Publikováno: 3.9.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba