gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kroužek Psaní na klávesnici všemi deseti

Také ve školním roce 2017/2018 nabízíme žákům prim, sekund a tercií kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“. Žáci v něm mohou získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci. Žáci se mohou také zapojit do soutěží v oblasti zpracování textů, ve kterém je Česká republika díky programované výuce ZAV už deset let nejúspěšnější zemí světa. Koncem dubna 2018 se mohou naši žáci, kteří zvládli 800 cvičení, přihlásit na mezinárodní internetovou soutěž INTERSTENO a získat v případě úspěšného splnění limitů mezinárodní certifikát.

Originální programovaná výuka ZAV představuje úsek 3000 cvičení. Už po 200 cvičeních jsou probrána písmena představující 84,6 % českého textu, po 400 více než 99 %. Od cvičení 601 se probírají jen málo časté znaky české klávesnice a je možno pokračovat speciálními cvičeními pro nácvik vyšší rychlosti a přesnosti. Žák postoupí k dalšímu cvičení až tehdy, když předchozí látku zvládl tak, že se o tyto znalosti může opřít a další cvičení neprochází jen formálně s nebezpečím, že by se opět začal dívat na ruce. Po větší přestávce ve výuce jednotlivého žáka ZAV reaguje pádem o potřebný počet cvičení, aby např. absencí při nemoci zapomenutou látku v nezbytném rozsahu byl nucen zopakovat.  Aby kroužek byl zajímavější a hravější, programovanou výuku jsme doplnili o klávesnicové hry.

Kroužek se koná v pondělí nebo úterý 7. vyučovací hodinu (13:45 - 15:00) v učebně IKT 1. Kroužek lze navštěvovat v jednom termínu, v případě nemoci lze po dohodě nahradit v jiném termínu.

Cena licence programu ZAV je 360 Kč (platí se jednorázově při zahájní výuky). Cena kroužku za pololetí je 600 Kč.

 Kroužek vedou RNDr. Zuzana Hrušková a Mgr. Silvie Cintavá.

JOBMAGAZIN - Gramotnost klávesnicová

 Bližší informace o výuce ZAV můžete získat na stránkách www.zav.cz.  

 Krátká videoukázka práce v kroužku

Užitečně strávený čas u počítače nám přinesl dovednost na celý život

Gabriela Jochcová zvládla 219 úhozů za minutu

  • Publikováno: 31.8.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba