gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Kurz fyziky (2012)

Termín konání akce: 20.11.2012 - 24.11.2012

Kurz se konal v Zámeckém hotelu Třešť v rámci projektu Otevřená věda III - popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti. (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0023).

V kurzu byly připraveny zajímavé přednášky a praktické tipy zaměřené na práci s talentovanou mládeží, možnosti dalšího vzdělávání SŠ mládeže, badatelsky orientované aktivity (IBSE), metodickou přípravu studentů pro oborové olympiády a zpracování samostatné studentské práce SOČ a novinky předních českých vědců v daných oborech.

Během jednotlivých příspěvků bylo ukázáno, jaké možnosti existují při práci se žáky se specifickými potřebami v České republice a jak jich mohou využít učitelé na středních a základních školách. Byli jsme seznámeni s mezinárodními soutěžemi, kterých se čeští studenti mohou zúčastnit a také skutečně účastní.

Zajímavá přednáška o astrofyzice vysokých energií shrnula historii a současnost jednoho z nejrychleji se rozvíjejících oborů, současné astronomie a astrofyziky, a to včetně jednoduchých metod, jimiž se k výzkumu mohou zapojit i středoškoláci - jako příklad lze uvést optické monitory oblohy na bázi digitálních fotoaparátů nebo detektory kosmických gama záblesku na bázi ionosférické VLF detekce.

Účastníkům kurzu byl mimo jiné představen meteorologický výzkum Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, dále byl podán přehled základních principů fungování atmosféry (vznik a vývoj tlakových níží a výší, atmosférické fronty, tryskové proudění) s ohledem na projevy počasí a stručně byl popsán princip moderních objektivních předpovědí počasí.

Na tento kurz bude v březnu 2013 navazovat Praktický kurz Otevřené vědy pro pedagogy fyziky, který proběhne v Praze v laboratořích pracovišť Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy.
 

  • Publikováno: 30.11.2012

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba