gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Měření pro mediky na PřF OU

Termín konání akce: 19.11.2018

V pondělí 19. 11. se vydala skupina zájemců o budoucí studium lékařských oborů z fyzikálního semináře na Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity. Ve fyzikální laboratoři Doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D. seznámil zájemce s laboratoří a studijním plánem studentů LF OU, kteří v rámci předmětu Biofyziky absolvují měření na katedře fyziky PřF OU.

Doc. Koníček žáky seznámil s teorií k elektromagnetickým vlnám (zvlášť Maxwellovy rovnice vzbudily jisté obavy), zápis elektromagnetického pole/vln pomocí rovnic v integrálním tvaru (VŠ) se lišil od známého středoškolského učiva, poté byly předvedeny experimenty týkající se elektromagnetického vlnění (např. bezdrátový přenos energie pomocí elektromagnetického pole, chování látek z různých materiálů v magnetickém poli, pohyb částic s nábojem v magnetickém poli). Dále proběhla diskuze nad absolvováním fyziky studenty lékařského oboru v rámci prvního ročníku svého studia. Zajímavé bylo srovnání různých postupů práce v laboratorním měření, kde se rychle odhalí, jaké pracovní návyky studenti mají: od přesného dodržování pokynů až po vymýšlení nových kreativních postupů, které velmi často vedou k neúspěchu, což na vysoké škole obecně znamená opakování daného předmětu.

Mgr. Jiří Šamaj

  • Publikováno: 26.11.2018

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba