gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Mezinárodní středoškolský Moot Court 2018

Termín konání akce: 13.4.2018

Dne 13. dubna 2018 jsme se zúčastnily finálního mezinárodního kola právnické soutěže Mezinárodní středoškolský Moot Court pořádaný studenty Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde se také vše odehrávalo. Jednalo se o velmi unikátní příležitost vyzkoušet si práci právních zástupců a veškeré povinnosti s tím spojené.

V lednu nám byl přidělen případ, pro tento ročník se jednalo o problematiku práv homosexuálních párů ve vztahu k adopci dítěte. Absolvovaly jsme přípravné školení, kde jsme se seznámily s našimi budoucími kouči. Každý tým dostal přiděleného kouče, studenta práv dané univerzity, se kterým se radil při řešení daného případu. Již samotný kontakt se studenty byl velmi přínosný, jelikož nám přiblížili, co to vlastně vše obnáší a v čem je to obohacuje.
Prvním úkolem bylo vypracování písemného podání k Evropskému soudu pro lidská práva. To pro nás byl zprvu úkol nepředstavitelný, avšak když to člověk zvládl, nesmírně mu to pomohlo v ústním kole. V tom jsme se měly možnost setkat s významnými osobnostmi právnické sféry jako je např. JUDr. Martin Kopa, Ph.D., který sám také pracoval na stáži u Evropského soudu v Štrasburku, nebo také JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., která je soudkyní Ústavního soudu. Před těmito autoritami jsme obhajovali své mandanty a snažili se argumentací porazit protistranu. Vše probíhalo ve zkušební soudní síni, takže má člověk opravdový pocit soudního řízení.
Z 24 týmů v kole fakultním jsme postoupily s 6 nejlepšími do kola mezinárodního, kde jsme vypadly před semifinále. Stupnice vítězů obsadily převážně školy z Prahy. Celkově jsme velmi rády, že jsme do toho šly a získaly nespočet užitečných zkušeností nejenom v budoucím studiu práv.

Klára Přečková, Karolína Lazarová (7.B)
 

  • Publikováno: 22.5.2018

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba