gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Mezinárodní studentský projekt na Gymnáziu Olgy Havlové potřetí

Termín konání akce: 6.11.2014 - 11.11.2014

 Ve dnech 6. - 11. listopadu 2014 se na Gymnáziu Olgy Havlové uskutečnilo setkání učitelů z České republiky, Itálie, Španělska, Turecka, Slovenska a Německa. Účastníci setkání společně odstartovali spolupráci na projektu Solidarity Without Frontiers (Solidarita bez hranic).

 V následujících dvou letech budou studenti v jednotlivých zemích pomáhat lidem a institucím, které pomoc potřebují.

Studenti Gymnázia Olgy Havlové zapojení do projektu například navázali spolupráci s organizací Adra - Dobrovolnickým centrem Ostrava a budou pracovat jako dobrovolníci v domově seniorů.

Početná skupina studentů se zapojuje do projektu Výzva v Centru pro rodinu a sociální péči zaměřeného na osobní asistenci, respitní péči a kluby volnočasových aktivit pro děti a mládež s fyzickým hendikepem.

Projektová práce bude směřovat pomoc také na opuštěná zvířata a studenti se budou aktivně zapojovat do programu dárcovství krve a charitativních akcí v regionu i celé České republice.

Jako příklad lze uvést unikátní projekt Ponožkový pes, jehož cílem je přiblížit dětem a široké veřejnosti pomoc asistenčního psa v životě hendikepované osoby. Studenti vyrábí psy z ponožek a výtěžek prodeje bude využit na výcvik asistenčních psů. Díky projektu Solidarity Without Frontiers budou moci pomáhat i ponožkoví psi vyrobení španělskými, tureckými, slovenskými a německými studenty.

Novému mezinárodnímu projektu jsou necelé dva měsíce a je obdivuhodné, kolik nových podnětů a setkání již vnesl do života studentů a učitelů všech zúčastněných zemí. Věříme, že cesta, která všechny čeká, přinese mnoho dobrého tam, kde je pomoc zapotřebí. Kromě mezinárodního rozměru, rozvoje jazykových kompetencí a poznání jiných zemí a kultur studenti nahlédnou do světa, kde i malá pomoc znamená mnoho.

 

  • Publikováno: 17.11.2014

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba