gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Na konferenci v německém Heppenheimu jsme slavili úspěch!

Termín konání akce: 24.4.2019 - 28.4.2019

Naše škola byla letos poctěna jedinečnou nabídkou Ackermannovy nadace z diecéze v německé Mohuči. Její zástupce Gerold Schmiedbach organizuje již 20 let historicko-společenské konference ve městě Heppenheimu, na něž jsou tradičně zváni Češi i Němci, setkávají se zde lidé různých generací, naslouchají si a vzájemně se inspirují. Ve spolupráci se svinovským farářem P. Janem Larischem, Th.D. pozvali letos do Hesenska jako přednášejícího našeho učitele dějepisu Petra Šimíčka a nabídli mu zajímavý bonus jako gesto přátelství – mohl vzít na akci spojenou s bohatým kulturním programem šestici našich studentů, pro které to byla odměna za jejich výborné studijní výsledky i zájem, který věnují němčině. 

 
Brzkého středečního rána 24. dubna vyrazila naše osádka - pan farář, šestice septimánů a já - od bran gymnázia napříč republikou k Rozvadovu a přes Bavorsko dálnicemi do Hessenska. Ani děsivé zácpy nedokázaly zkalit skvělou cestovatelskou náladu plnou očekávání, navíc kořeněnou nácviky písní všeho druhu pro avizovaná pěvecká vystoupení během konference. Nakrátko jsme se zastavili v historickém a věhlasnou univerzitou proslaveném městě Heidelbergu a navečer šťastně dorazili do cíle, do vinařského města Heppenheimu. Starobylé historické centrum s domy z hrázděného zdiva, nad městem hrad Starkenburg, dům filosofa Martina Bubera, to vše čekalo v dalších dnech na postupné objevování... Po příjezdu nás velmi srdečně přivítal hlavní organizátor Herr Schmiedbach, představil nám krásný objekt vzdělávacího centra Haus am Maiberg, který se stal na pět dní naším novým domovem, a pozval nás na společnou večeři, při které jsme se všichni představili, seznámili a dozvěděli se podrobnosti o progamu dnů příštích.
 
Ve čtvrtek ráno jsme cestovali do nedalekého města Bensheimu, prošli jsme jeho historické jádro v doprovodu vedoucí místní charitativní organizace a dopoledne jsme pak trávili především ve škole jazyků pro cizince (většinou současné uprchlíky). Zúčastnili jsme se přímo výuky, studenti pracovali na úkolech se žáky ve věku jejich rodičů, kteří pocházeli z Afghánistánu, Sýrie, Kazachstánu, Pákistánu či Švédska. Měli tak možnost si vzájemně promluvit a přemýšlet spolu s pracovnicemi azylových institucí nad formami integrace cizinců do německé společnosti i o problémech, které logicky přináší. Studenti oceňovali klid, rozvahu a lidský přístup, který z nich vyzařoval. Především v kontrastu s atmosférou v naší zemi, kde takto vážný dlouholetý problém s obrovskými počty imigrantů nemáme, ale často veřejnou debatu na toto téma ovládá hysterický či dokonce nenávistný tón. Na oběd jsme pak byli pozváni k panu Schmiedbachovi domů! Vařila jeho paní Helena, vše bylo skvělé, včetně dezertu, zahradního posezení a závěru, který k velké radosti hostitelů obstaral hrou na piáno Pavel Pískovský. A tak se domem našich hostitelů nesly melodie skladeb Bugatti step a Malé noční hudby. Odpoledne nás pak vzali Schmiedbachovi na návštěvu vinařství Spindler v Mölsheimu (rodinná tradice sahá až do Špindlerova mlýna...). V doprovodu majitelky jsme prošli vinice, nakoukli do starobylých budov na zařízení pro jednotlivé fáze výroby i expedice a pak se v malebné zahradě kochali krásnými výhledy, chutěmi vinných moštů a révových odrůd typických pro Porýní. Závěr opět na přání německých přátel obstaral zpěv písní národních... Povečeřeli jsme zase v Maibergu a večer trávili u Krycích jmen, deskové hry vyvolávající nečekané jazykové spojnice i salvy smíchu.
 
Pátek se odvíjel zcela v kulturním a poznávacím rytmu. V dešti jsme se dopravili do Mohuče (Mainz) a procházku historickým městem jsme zahájili nezapomenutelným zážitkem. V kostele sv. Štěpána, který byl roku 1945 bombardován, vyhořel a obnoven byl až v poválečných desetiletích, jsme obdivovali vitráže světoznámého malíře Marka Chagalla. Pak jsme sestoupili na náměstí s věhlasným románským dómem, sochou Guttenbergovou, prošli městský trh a vypravili se na oběd v rybí restauraci, na který nás pan Schmiedbach opět pozval. Odpoledne jsme pak trávili v dalším významném historickém městě, ve Wormsu. Opět jsme navštívili románský dóm, prohlídli jsme si jej  v doprovodu místního probošta, který nás vzal dokonce nahoru k varhanám, kam se běžně nechodí. A Pavel nezklamal ani tady, vytáhnul z batohu noty, připravil si celé spektrum rejstříků na nástroji a zahrál Bachovu Toccatu! Sklidil nahoře i dole v chrámu zasloužený potlesk. Poté jsme se odebrali na jeden z nejstarších židovských hřbitovů v Evropě, náhrobky jsme však viděli jen na dálku přes plot. Byly zrovna svátky pesach a hřbitov byl toho dne pro návštěvníky a zvídavce uzavřen. V rychlé improvizaci jsme tedy využili zbrusu novou "apku" v učitelském mobilu, osedlali sdílená kola Nextbike a vyrazili na spanilou jízdu městem do bývalé židovské čtvrti. Po dobrodružném kličkování uličkami dojeli singl i tandem bicyklisté ke svému cíli! Prohlédli jsme si cihlovou dvoulodní synagogu a vyrazili kvaltem zpátky k autu. A zase večerní povídání na Maibegu, po kterém následovalo ladění přednášky na další den.
 
V sobotu ráno jsme za deště vyšplhali vinicemi na hrad Starkenburg nad Heppenheimem, prošli staré město a v jedenáct jsme se již účastnili vernisáže fotografií ukrajinské fotografky z bojů u Luhansku v našem vzdělávacím centru. Po procházce výstavou jsme ve městě při vskutku pracovním obědě v místní restauraci doladili překlady a prezentaci. Samotná konference byla zahájena ve dvě hodiny projevem pana Schmiedbacha, po kterém následovalo naše vystoupení na téma „Tábor Hanke v Ostravě a jeho současné připomínání“. Přednáška vzbudila silný ohlas v publiku, jehož naprostou většinu tvořili starší lidé, kteří měli české kořeny a na Čechy, Moravu a Slezsko dodnes s pohnutím vzpomínají. Dlouho jsme odpovídali na dotazy a během následné přestávky na kávu jsme se seznámili s naším rodákem z Moravské Ostravy, panem Franzem Grussem. Ten se narodil v roce 1931, bydlel na Nádražní ulici nedalako Hanke lágru a byl jako mladík odsunut Rudými gardami do Polska a následně do Německa. Následovala přednáška "Čeští a moravští bratři jako stavitelé mostů v Evropě" evangelické farářky Birgit Hamrisch z Frankfurtu a pak ekumenická bohoslužba v místní kapli. Po večeři pak vystoupil farář Jan Larisch a uvedl své téma "Pomocný biskup pan Josef Schinzel - zástupce Němců na severní Moravě - Slezsko v první polovině 20. století - jeho význam pro současnost".
 
Nedělní program zahájila ranní mše v kapli a po ní přednášky "Život národnostních menšin v dnešní ČR" Lenky Kopživové z Česko-německého fondu budoucnosti a "Rodinná paměť vysídlených osob žijících v Německu a těch, kteří zůstali doma v Čechách - projekt univerzity v Brně" Jany Noskové. Posledním bodem programu bylo opět naše vystoupení „Jak se učí o odsunu / vyhnání / vysídlení Němců v současné ČR?“ Představil jsem výukové materiály k tématu, které jsme s kolegou Jiřím Sovadinou vytvářeli během uplynulého desetiletí pro výukový portál Moderní dějiny.cz. Setkání uzavřel procítěným shrnutím pan Schmiedbach. Vyjádřil naději, že se v Maibergu v Heppenheimu opět za rok setkáme. A pak už následovalo dojemné loučení a tentokráte poklidná cesta domů bez vážnějších nástrah a nepříjemných překvapení...
 
Poděkování patří předvším panu Schmiedbachovi za péči a starost, panu faráři Janu Larischovi za vstřícnost a laskavost, studentům za překládání doma i v Německu a Janě Kocourkové za revizi studentských překladů a kompletní přetlumočení textu druhé přednášky.
 
Petr Šimíček
 
 
Poznáváni nových zemi a lidí je vždy velmi obohacující. Velkým překvapením bylo, jak málo jsem vlastně věděl o povaze a mentalitě obyvatelů našeho sousedního státu. I po dojezdu ve mě nejvíc rezonuje myšlenka celkové pohostinnosti, přátelství a tolerance, která v tamější společnosti panuje.
Jan Michálek 
 
Historické přednášky nás někdy seznamují s minulostí, kterou si ani neumíme představit. Na této konferenci však tomu bylo jinak. Přítomnost samotných pamětníků, a možnost následného rozhovoru s nimi, dodala probíranému tématu zcela nový rozměr plný emotivního vzpomínání a lepšího pochopení obětí německého odsunu v poválečných letech.
Pavel Pískovský
 
Tento bilingvní výjezd byl velmi obohacující nejen kvůli spoustě nových poznatků z česko-německé historie, ale rovněž budováním a utužováním vzájemných mezigeneračních vztahů. Tato zkušenost mě naučila většímu respektu vůči pamětníkům, jejichž zajímavé, a mnohdy komplikované životní příběhy by rozhodně měly být vyslyšeny.
Vilém Honysz
 
Sotva naše dodávka přeskočila hranice do země blahobytu, asimilace proběhla naddálniční rychlostí. Jako exotický druh jsme se hned po příjezdu stali nejčastějším objektem v hledáčcích místních fotografů a pozornost občanů vzbudila i spanilá jízda ve dvou na sdílených bicyklech. Brzy jsme se za svou domovinou přestali ohlížet a pak i doslova, když v jedné chvíli uletělo zpětné zrcátko. Německo nás přijalo svou otevřenou náručí, přeplněnými talíři, sklenicemi i koši na preclíky. 
Kateřina Dostálová
 
Celá exkurze mě velmi obohatila, umožnila mi setkání s kulturou našich západních sousedů a mnoha vstřícnými lidmi, kteří nás vřele přijali. Nejsilnějším zážitkem bylo bezpochyby setkání s pamětníky v rámci samotné konference na téma česko-německých vztahů.
Daniela Němcová
 
Exkurze k našim sousedům byla velice zajímavá a přínosná. Obohatila nás ve všech směrech, v oblasti historie, kultury, jazyka, víry, cestování, přírody i sportu. Největší zkušenosti, které jsem v Německu získala, byly rozhodně spojené s návštěvou spolku Caritas, kde se uprchlíci ze všech zemí snaží díky dobrovolníkům začlenit mezi obyvatelstvo a učí se německy. Další skvělá příležitost byla samotná konference, kde jsme si během přednášky pana profesora Šimíčka všichni mohli vyzkoušet česko-německý překlad v praxi. Již dříve jsem měla skvělé zkušenosti s německým pohostinstvím a i teď se mi potvrdilo, jak přátelsky tito lidé působí, jak jsou příjemní a otevření všem národům a skupinám.
Anetta Grögerová
 
  • Publikováno: 30.4.2019

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba