gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Náš oktaván mezi nejlepšími žáky Moravskoslezského kraje

Termín konání akce: 3.11.2017

Na začátku listopadu se v jednom ze sálů ostravského Gongu sešlo 25 nejúspěšnějších žáků středních škol Moravskoslezského kraje, mezi které byl letos vybrán náš student oktávy B Matěj Prokop. Zástupci Moravskoslezského kraje předali oceněným dvaceti pěti studentům certifikáty, dárkové poukazy na nákup zboží pro volný čas a sport a prezentační předměty.

Na ocenění jsme Matěje nominovali pro jeho úspěchy v soutěžích se společenskovědní tematikou, zaměřených zejména na problematiku mezinárodních vztahů, praktickou politiku a bezpečnost. Největších úspěchů dosáhl Matěj v soutěžích, ve kterých se simulují jednání nadnárodních organizací, kde studenti zastupují jednotlivé země a formulují mezinárodně-politická stanoviska k aktuálním politickým a bezpečnostním problémům reálného světa. V loňském školním roce získal titul „Nejlepší nováček Pražského studentského summitu“, byl členem nejlepší delegace Pražského studentského summitu, získal 2. místo v celostátním kole soutěže Staň se na den tvůrcem evropské politiky a obsadil 4. místo ve finále Olympiády lidských práv. Společně se svým spolužákem Janem Neubauerem obsadil 1. místo v oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory v krajském kole SOČ a 8. místo v celostátním kole s prací na vysoce aktuální téma „ISIS a jeho dopady na dnešní svět“.

V simulačních soutěžích, kde jednání probíhají v angličtině, uplatňuje Matěj svou výbornou jazykovou vybavenost. Díky ní se mu také podařilo úspěšně vykonat mezinárodní zkoušku a získat výjimečný jazykový certifikát z právnické angličtiny International Legal English Certificate vystavený Cambridge English Language Assessment. K získání certifikátu je třeba kromě excelentní angličtiny také znalosti z oblasti práva a právní praxe.

K dosaženým úspěchům Matějovi blahopřejeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho štěstí nejen v dalších soutěžích!

Jana Huvarová
 

  • Publikováno: 29.11.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba