gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Náš učitel na setkání organizátorů EUSTORY v Rize

Termín konání akce: 20.3.2013 - 23.3.2013

Občanské sdružení PANT se stalo v tomto roce organizátorem národního kola mezinárodní studentské soutěže EUSTORY v České republice. Několik dní po vyhlášení tématu VII. ročníku odcestoval učitel naší školy a zástupce PANTu Tom Rett do Rigy, kde se zúčastnil každoročního setkání organizátorů Annual EUSTORY Network Meeting 2013.

20. – 23. března 2013 hostila v Rize Asociace učitelů dějepisu Lotyšska organizátory národních kol historické soutěže EUSTORY. Každoročního setkání se zúčastnili zástupci 22 zemí, jejich prezentace byly zaměřeny na téma „Evropští sousedé v období války a míru“. Diskutovalo se o válce a totalitarismu v různých podobách a také o tom, jak jsou připomínány v různých koutech Evropy. Rád bych přiblížil základní příspěvky a události tohoto setkání.

První pracovní den Alicja Wancerz-Gluza, Jan Blondeel a Ignacio Herrera de la Muela seznámili účastníky s novým Memorandem porozumění, které upravili a zjednodušili pro lepší orientaci a pochopení (struktura a procedury). Ředitelka EUSTORY Gabriele Woidelko měla krátké vystoupení, které se týkalo dalšího směřování soutěže EUSTORY, po němž následovalo představení nových soutěží (Francie, Švýcarsko) a nového koordinátora v ČR. Prezentace našeho sdružení a jeho mezinárodních aktivit vzbudila ohlas. Gabriele Woidelko zmínila, že na tak malý počet členů, dělá PANT velké množství práce. Po obědě měl příspěvek nejmladší účastník Andréa Chabant Sánchez ze Španělska. Polemizoval o problému, jak se vůbec postavit k oslavám 1. světové války, lze to vůbec slavit, nebo raději ne? A z jakého úhlu pohledu (vítězové x poražení).

Odpoledne jsme se účastnili recepce u lotyšského prezidenta Andrise Bērziņše, který je patronem lotyšské soutěže. Jak řekl Sven Tetzlaff, ředitel sekce vzdělávání Körberovy nadace: „Touto recepcí prezident demonstroval důležitost diskuze o historii pro evropskou budoucnost…“. Poté jsme absolvovali komentovanou prohlídku Muzea války a po jejím skončení prezentaci „Velká válka - co pro nás, Evropany, znamená dnes“. Sven Tetzlaff nám představil projekt k oslavám 100. výročí války, plánuje se velké setkání s workshopy v Berlíně pro 500 studentů z celé Evropy. Zaměřeno bude na 1. sv. válku, co vlastně znamená pro mladou generaci a jaký je její dopad na současnou Evropu. V závislosti na této velké akci budou veškeré aktivity pro mládež v roce 2013 tématicky propojeny s 1. sv. válkou. Plánované semináře, pro vybrané soutěžící z národních kol EUSTORY, ve Finsku a Slovinsku, se zaměří na otázky hranic a minorit po zhroucení monarchie. Seminář ve Španělsku bude pracovat s námi vytvořeným obrázkem „nepřátel“, těch „druhých“, během 1. sv. války a dnes.

Druhý pracovní den představili zástupci Ukrajiny, Slovinska a Dánska nové formáty soutěžních prací a jejich využití v národních soutěžích. Po krátké přestávce vystoupila Sandra Kalniete, bývalá ministryně zahraničních věcí a evropská komisařka, s přednáškou „Totalitární paměť Evropy – akce pro smíření“. Hovořila o komplikované evropské historii s jejími totalitárními systémy a jak se s tímto dědictvím vypořádat na „oficiální“ evropské úrovni (kritizovala absenci zmínek o Pobaltí po 2. sv. válce, o rozpadu SSSR a dopadu na tuto oblast, vnímání Pobaltí a Rumunska – nálepka kolaborantů).
Poslední vystoupila zástupkyně hostitelů Danute Düra z Muzea okupace Lotyšska, její prezentace a následující workshop nesl název „Rozdílné národnosti – společné zkušenosti“. Popsala v krátkosti historii Lotyšska a zaměřila se na odsun lotyšských Němců zpět do „vlasti“.
Závěrečné slovo měla ředitelka EUSTORY Gabriele Woidelko. Poděkovala účastníkům za aktivní spolupráci a popřála mnoho úspěchů do dalších ročníků soutěže. Následovala poslední procházka Rigou spojená s návštěvou Muzea okupace a pak návrat domů.

Informace o soutěži Eustory v ČR najdete na webu www.eustory.cz

Tom Rett

  • Publikováno: 15.4.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba