gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naše studentka přijata do tříletého studia v Nîmes

Karolína Hurníková, studentka kvinty B, se letos na jaře zúčastnila zkoušek na francouzské lyceum v Nîmes.

Po úspěšném absolvování písemné části byla v dubnu přizvána na pohovor probíhající ve francouzštině s českými lektory, ale i rodilými mluvčími. V ústní části obstála v konkurenci studentů francouzských a jiných jazykových škol. Ke studiu na toto prestižní lyceum bylo přijata pouhých 8 studentů z celé naší republiky, kteří se zde budou vzdělávat po dobu tří let! Jak říká ředitel dijonské pobočky pařížského Institutu politických věd Lukáš Macek (jinak též absolvent české sekce v Dijonu): „Moje dnešní osobnost vděčí v mnohém mé francouzské zkušenosti.“

Francouzské lyceum aktivně spolupracuje s českými studenty, a proto v roce 2009 vznikla asociace sdružující bývalé české, ale i současné studenty této školy. Přijatí studenti si mohou zažádat o stipendium a částečně tak pokrýt náklady spojené s pobytem na lyceu. Po dobu svého studia jsou ubytováni v internátu. Několikrát do roka, vždy v průběhu prázdnin, se vracejí zpět ke svým rodinám. Asociace se také stará o jejich volný čas a organizuje různé výlety do okolí a významných míst.

Více informací naleznete zde.

Lucie Pavelková a Andrea Mezihoráková
 

  • Publikováno: 12.6.2013

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba