gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Naši studenti již pošesté na mezinárodní výměně ve Varšavě

Termín konání akce: 21.9.2017 - 23.9.2017

Ve dnech 21. - 23. září 2017 se studenti naší školy zúčastnili VI. ročníku tradiční mezinárodní výměny s polskými studenty, koncipované jako intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Zapojily se do ní sedmičlené skupiny studentů tří českých škol (Gymnázia Olgy Havlové, Střední umělecké škol, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida) a tří polských středních škol.

V letošním roce je studentská výměna v rámci projektu spolku PANT opět podpořena z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra a polským partnerem je rovněž tradičně Institut národní paměti (IPN). 

Po pětihodinové cestě vlakem ve čtvrtek 21. září 2017 z Ostravy do Varšavy jsme zahájili tradiční výměnu setkáním ve varšavském vzdělávacím centru Institutu národní paměti (IPN) "Zastávka historie". Jako každoročně nás přivítali naši polští přátelé, za učitele a kolegy z IPN promluvila vedoucí vzdělávacího oddělení Barbara Pamrów. Poté již následovaly integrační hry, díky kterým se polští a čeští studenti přirozenou formou poznali a seznámili. Na ně navázala přednáška Rok 1968 a polsko-české dějiny ve dvacátém století zasvěcená dramatickým událostem roku 1968 v obou sousedních zemích. Po se studenti přesunuli do nedávno otevřeného Muzea dějin polských Židů (POLIN), jehož budova je vynikající ukázkou moderní severské architektury v místech, kde se psaly staleté dějiny varšavských Židů a tragické události povstání roku 1943. Studenti v doprovodu odborného průvodce procházeli jednotlivé části expozice, které mapují ticíciletou historii Židů v Polsku, od středověku až po současnost. Letos celá procházka s tlumočením do češtiny trvala tři a půl hodiny a průvodce měl pro studenty za jejich zájem a neskutečnou výdrž jen slova chvály! Po náročné prohlídce celá skupina přešla do Lycea A. Fredry na společnou večeři, po níž následovala krátká procházka po okolí (bývalé území ghetta) a společné studentské aktivity.

V pátek pak studenti po snídani na gymnáziu zamířili do Muzea varšavského povstání, které je jedním z nejmodernějších interaktivních historických muzeí Evropy. Během prohlídky s průvodcem procházeli expozicí, sbírali zajímavé materiály, prohlíželi si autentické předměty z války a povstání, sestoupili rovněž do kanálu, aby se alespoň vzdáleně přiblížili pocitům, které prožívali povstalci v době bojů.Po třech hodinách v muzeu pak absolvovali „městskou hru“ pro smíšené česko-polské studentské skupiny ve formě vzdělávací vycházky po bývalém předválečném židovském ghettu ve čtvrti Muranów. Prošli Umschlagplatz – místo odjezdů transportů Židů z varšavského ghetta do koncentračních táborů. Tady studentské skupiny pracovaly na zadaných úkolech a společně interpretovali symboliku památníku. Zastavili se u památného místa boje v posledním bunkru ve varšavském ghettu během židovského povstání v roce 1943 a nedalekého Památník hrdinů varšavského povstání. Poté se celá skupina vydala na procházku po socialisticko-realistické zástavbě čtvrti Muranów, kde před válkou žilo 95 procent Židů, za války se z ní stalo ghetto a po válce byla zcela v ruinách. Součástí prohlídky byla návštěva další partnerské školy Lycea księcia J. Poniatowskiego. Poté studenti zamířili do Przystanku na pozdní oběd a pak se celá naše skupina vydala do centra města po stopách poválečných budov socialisticko-realistické architektury, míjeli jsme monumentální památky socialistické výstavby z 50. let 20. století na široké ulici Marszalkowské. Po společné procházce následovaly individuální procházky česko-polských studentských skupin Starým městem (Starówkou), kompletně obnoveným po 2. světové válce, Královskou cestou s výhledem přes Wislu na čtvrť Praga. Po večeři na škole byly pro studenty připraveny sportovní a integrační aktivity.

Po snídani se v sobotu 23. září 2017 naše skupina vypravila na prohlídku Lycea Mikoláše Koperníka ve čtvrti Wola – třetí z našich partnerských škol. Studenti se opět rozdělili do česko-polských smíšených skupin a pracovali společně na zadaných úkolech - vytvářeli postery, reflektující navštívená místa a památky, které jsme během třídenní návštěvy navštívili, či významné historické události, které jsme si připomněli. Následovalo vyhodnocení nejoriginálnějších prací, po obědě přesun na nádraží, loučení s polskými přáteli a cesta domů.Na varšavské dny s historií naváže ve dnech 19.- 21. října 2017 ostravské setkání.

  • Publikováno: 24.9.2017

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba