gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Návštěva ministra školství na našem gymnáziu

Je to pravda, že byl u nás gymnáziu ministr školství?

Skutečně, pátek 10. prosince byl na naší škole ve znamení mnoha vzácných návštěv. Mohu říci, že se u nás setkali ti, kteří jsou povolaní hovořit jak ke změnám ve školství v kraji, tak i ve státě.

V souvislosti s 3. ročníkem mezinárodní konference o výuce soudobých dějin pořádanou o. s. PANT,která proběhla ve dnech 9. a 10. 12. v prostorách Magistrátu města Ostravy pod záštitou ministra školství pana Mgr. Josefa Dobeše, přijal pan ministr pozvání a přijel na naši školu. Zde proběhlo setkání představitelů zřizovatele školy - jmenovitě náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věry Palkové a dále vedoucích odboru školství KÚ MSK, MMO, zástupce ČŠI, obecního úřadu Ostravy-Poruby a školské rady, a zejména ředitelů - zástupců asociací gymnázií, středních průmyslových a odborných škol i škol základních.

I přes nepřízeň počasí (do Ostravy přijela pražská návštěva s téměř dvouhodinovým zpožděním) uskutečnil pan ministr svůj program na naší škole v plném rozsahu – včetně besedy se studenty našeho gymnázia, na které mu podle jeho vlastních slov velmi záleželo.

Setkání proběhlo ve více než přátelském duchu. Ministr školství objasňoval trpělivě a podrobně hostům školy i studentům svou představu o státní maturitě, financování školství, přijímacím řízení, školném na vysokých školách, závěrečných testech na základních školách i o dalších palčivých otázkách dnešního školství.

Zároveň ministr převzal knihu Společně dějinami, jejímiž autory jsou naši vyučující Petr Šimíček, Jiří Sovadina a Tom Rett a která vychází právě v těchto dnech.

Program pana ministra potom pokračoval na Magistrátu města Ostravy, kde vystoupil jako host na konferenci o výuce moderních dějin.

Ze setkání měli všichni přítomní dobrý pocit, mnoho potřebných informací získali a musím konstatovat, že pan ministr naše očekávání nezklamal!

Mgr. Dagmar Juchelková, ředitelka školy


 

  • Publikováno: 14.12.2010

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba