gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Není láska jako láska

Termín konání akce: 9.2.2017

Ve čtvrtek 9. února 2017 se na naší škole uskutečnila přednáška Dr. Phil. Lenky Naldoniové z katedry filozofie Ostravské univerzity na téma Láska (od Platóna k Freudovi), která byla určena studentům společenskovědního semináře ze septim a třetího ročníku.

Paní doktorka se snažila studentům přiblížit pojem lásky tak, jak jej pojímali antičtí filozofové, zejména Platón. Zároveň uváděla souvislosti s tzv. předsokratovskou filozofií a následně se snažila zachytit chápání lásky ve středověké filozofii až po vymezení tohoto pojmu německými filozofy 19. století, a to zejména A. Schopenhauerem a F. Nietzschem. Studenti se mohli svými dotazy na přednášce aktivně podílet a uvědomit si řadu souvislostí mezi poznatky, které získali o jednotlivých filozofech během hodin základů společenských věd.
Doufám, že přednáška studenty zaujala a podnítila jejich zájem o hledání hlubšího významu i u tak banálních pojmů, jako je např. láska.

Kateřina Trojek

  • Publikováno: 3.3.2017

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba